DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1902 str. 11     <-- 11 -->        PDF

— 49 —


djelovanje đružtva protezati ima, t. j . »Hrvatsko šumarsko
družtvo«, tad uzmimo cielokupni naslov »Hrvatsko-slavonsko
dalmatinsko šumarsko družtvo«. Čemu izključujemo Dalmaciju,
koju povrh narodnosti naravna moćna spona Krasa i Velebita
sa Hrvatskom spaja, spomenute bo gore jednaka tla i šumskog
uzgoja zahtjevaju jednaki rad, zajedničku skrb i trud, kao i
primorske gole klisurine. Zašto da našu braću u Dalmaciji
gonimo u istrijansko šumarsko družtvo, gdje sami Hrvatsku
središtem priznavaju, šaljući svoje sinove na križevačko gospodarsko
šumarsko učilište«.


Slavoljub pl. Nemčić predlaže, da se družtvo nazove
»Hrvatsko šumarsko družtvo«, koje ujedinjuje ime naroda svih
spomenutih prije zemalja, te ne misli, da bi Slavoncima bilo
time učinjeno krivo ili nepravo.


Družtveni tajnik V. pl. -Koroškenji zagovara po odboru
predloženi naziv »Hrvatsko-slavonsko šumarsko družtvo«.


Kod glasanja prihvaćen je predlog poslovodje V. Mallina,
da se družtvo nazove »Hrvatsko-slavonsko-dalmatinsko šumarsko
družtvo«.


Ostale ustanove po privremenom odboru predloženih družtvenih
pravila prihvaćene su uz njeke neznatne promjene.


Pošto u smislu družtvenih pravila imade družtvo svojeg
doživotnog pokrovitelja, to je predložio poslovodja, da se pokroviteljstvo
družtva ponudi Prejasnomu Knezu Maximilijanu,
Mariji Lamoralod ThurniTaxisa. Skupština je predlog
jednoglasno prihvatila te se u tu svrhu brzojavno obratila na Nj. kr.
Visost nasljednu kneginju udovu Helenu Carolinu od Thurn
i Tasisa, vojvodkinju Bavarske, u Regensburgu.


Na I. redovitoj glavnoj skupštini uzeto je povrh toga u
pretres pitanje: »Koji su uplivi, što u nas prieče razvitak
domaćega šumarstva, i kako bi se isti odklonuti
dali?«


Izvjestiteljem ovoga pitanja bijaše žup. nadšumar VI. pl
Koroškenji.