DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 9     <-- 9 -->        PDF

7 —


Donašamo radi boljega razumievanja same stvari i radi
razjašnjenja §§. 2. i 4. š. z. takodjer i prvomolbenu riešitbu
vel. kr. župan, oblasti u V. od 11. lipnja 1900., koja glasi:


Kr. župan, oblast u V. .


Broj 1770, ex 1900.


Kr. kotar, oblasti


u P.
Riešavajudi tamošnje izvješće od l./II. t. g. br. 775 ex 1900.
kojim je ovamo predložrn utok M. B. i dr. iz K . . . T
obnašla je gornje utoke uvažiti, te spomenutu
odluku glede krivnje i kazne u cielosti ukinuti ... .
(sliede razlozi) ... . i napokon još sbog razloga, što je kod
upitnih prekršaja nastupila već zastara, kako se
razabire iz preslušnog zapisnika od 31. prosinca 1899. te se
temeljem §. 3. šum. zak. mogu utočitelji jedino
pridržati na formalno pošumljen je od strane upravnog
odbora !
Naša tvrdnja, spomenuta u uvodu — istinita je!
Po §. 69. ž. z. morao bi svatko bezpovlastno krčenje šumah
prijaviti oblasti; dapače mora se postupak povesti, »kada vlast
politička, kojim mu drago drugim načinom sazna, da je kvar
učinjen«.
Kako je u praksi vani, znamo svi dobro. Obično je glede
toga šum zakon na papiru. Krčenje priv. šumah ne smatra se
prekršajem; pak ako šumar i pravodobno svoju učini: evo zamjere
! To smo izkusili kod inteligentnijih slojeva. Što da onda
zamjeravamo seljaku! ?
Dalje §. 2. š. z. propisuje:
»Tko samovlastno obrati zemljište šumsko na druge svrhe
ima se kazniti
Dotični dielovi šume, imadu se, kako to potrebno bude
u smislu izreke vještaka ustanoviti, opet šumom naploditi«.