DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 8     <-- 8 -->        PDF

— 6 —


Upravni odbor županije V


Br. 520. n. 0.
Kr. kotar, oblasti


u P
Odnosno na tamošnje izvješće od 17. studenoga 1900.
br. 6813. kojim je putem ovog upravnog odbora, visokom kr.
zemaljskom vladnom odjelu za unutarnje poslove, predložen
utok ImbreB. idrug, izK. ...T , u stvari
pošumljen ja izkrčenih šumskih parcela, odpisuje
se toj kr. kot. oblasti, da je visoka kr. zemaljska vlada, odpisom
od 22. travnja t. g. br. 9371. blagoizvolila odrediti, da
se rečeni priziv uzme u pretres, kao molba za naknadn u
dozvolu krčenja i da se najprije o tome odluka donese,
uzevpritom u obzir, da su šume glas om zapisnikah
od 8. listopada 190. i 31. prosinca 1899. prije
30 i više godinah, a nekoje od pamtivjeka izkrč
e n e.
Tek u koliko bi taj odbor izdao uzkratne odluke glede
svih ili nekojih posjednikah, valjati će spise ovamo predložiti,
da se glede ponovnog pošumljenja onih izkrčenih česticah, za
koje nije naknadna dozvola krčenja izdana, odluči u zadnjoj
molbi.
Tamošnju odluku od 11. lipnja 1900 br. 1770. imade taj
upravni odbor glede povjerenstvenih troškova sam nadopuniti
nadopunjujućom odlukom, jer proti toj odluci nije s´ ni jedne
strane utok uložen, pak kr. zem vlada, odjel za unutarnje poslove,
ne ima za sada povoda, glede toga odluku izreći.
Svakako će se to pitanje imati riešiti po načelu, izraženom
u alineji trećoj §. 23. šum. zakona, pri čem se primjećuje, da
je prijavu podnio glasom referatnog arka od 9./V. 1899. br.
4555. i 4557. sam kotar, šumar iz vlastite inicijative itd«.
Iz ovoga riešenja vidi se, da je u ovom slučaju
nastala »zastara« prekršaja §. 2. š. z., pak da
se i naknadna dozvola krčenja izdati može!