DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Pošto toga. propisa ne ima, to se »s´ pravne strane« to
pitanje razno shvaea, a prema tomu doLize i razne riešitbe.
Kako tu šuma i šum. tlo prolazi, znano nam je u praksi dobro.


§. 2. 3. 4. š. z. jesu doduše za očuvati bistvo šume i šumskoga
tla.


Koja ali liasna od toga, kada radi puke formalnosti, t. j .
radi »zastare« svaki dalnji i oblastni postupak odpada.
Članak III. cesarskog patenta od 24./VI. 1857, kojim je šumski
zakon od 3. prosinca 1852. uvadja u kraljevine Hrvatsku i
Slavoniju, a u biv. Krajinu uveden je okružnicom vrh. voj. zapovjedništva
od 7. veljače 1860. propisuje slledeće:


»Pri n a ] u š a j i h zakona šumskoga, koji se ne
imaju razpravljati i suditi po´obćem zakonu k aznenom,
utrnjuje se iz traga i kazan zagodom, ako
narušenik za šest mjeseci, od dana u činjenoga
n a r u š a ja, niže bio uzet pod i z t r a g u «.


Kako vidimo »šuma i šum. tlo« prestaje, čim »zastara«
nastane. — To je po zakonu! -;- Znamo svi, da je naš
seljak (više puta i inteligencija) neprijatelj šume i šumske
kulture i da on krči, što mu pod ruku dodje. Naročito je to
slučaj u brdskim predjelim, gdje je pomankanje oranicah, livadali
i t. d. kao n. pr. u našem lirv. Zagorju.


Ima predjela gdje se krči i harači na sve strane. Šest
mjeseci brzo prodje, a da šumar tamo i ne dodje. Evo zastare.
Kako je ali tekar glede toga prije bilo, dok šum. tehnička služba
nije uredjena bila? — Zalostno!


Mnogo i mnogo »šum. tlo«, (dapače »absolutno
šum. tlo«) izgubljeno je; mi smo za vrieme službovanja u
Zagorju prijavili mnoge takove slučaje bezpovlastnog krčenja


t. j . prekršaje §§. 2. i 4. š. z. u brdskom predjelu n. pr.
kraj Krapinskih Toplica; pak i evo jednog odnosnog riešenja
visoke kr. zem. vlade: