DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 3 —


Što je šuma (šumsko tlo)?


Piše Grašo Vac.


Velecienjeni gospodin pisac članka »Što je šuma« (šumsko
tlo)« u br. 7. »S. L.« za god. 1901. potakao je velevažno pitanje.
On želi, da se naime temeljito i obćenito ustanovi i razjasni,
što je šumsko tlo i koje se kao takovo staln o i pred
zakonom smatrati imade!


Teorija nam doduše jasno kaže što je šuma i što se kao
»šumsko tlo« smatrati imade. U praksi je ali to drugačije.
Zakonom nije nigdje do sada jasn o označeno, što se za
staln o šumom i šum. tlom smatrati imade; a naročito, da
se kao takovo trajno uzdržati mora!


Pojam »šume i šum. tla" nije ni u obdem šum. zakonu
razjašnjen.
U I. odsjeku šum. zakona »o gospodarenju šumskom"
nigdje se ne spominje što je šuma ili šum. tlo.


§. 1. šum. zak, propisuje, kako se diele šume. Tu se
spominju: državne, obćinske i privatne šume. Nu nigdje nije
jasno i izrazito označeno, što se šumom i šumskim tlom
smatrati imade.


Za državne šume, bili bi na čistu što je šuma i šum.
tlo, jer ona je zvana da bivstvo šume uzdrži.
Takovo je bar sadašnje uredjenje drž. šuma i šum. gospodarstva
!
Nu glede obćinskih i privatnih šuma i ne imamo stalnoga
pravila.


Iznimku čine krajiške imovne obdine. One su na posebnom


zakonu osnovane i uredjene, pak je i za njihove šume zajamčena


stalnost obstanka.


Nu za sve ostale šume, ne ima zakonite usta


nove, što se šumom i šum. tlom smatrati imade,


i što kao takovo nepromjenjeno i stalno ostati


mora.