DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 4´0 a)
Dražba će usliediti putem pismenih ponuda, ter ponuda veže nuđioca
odmah čim ju je predao a zem. zajednicu Cirkvenicu nakon višjeg odobrenja


b) Samo ona ponuda će se u obzir uzeti koja bude predana
do 10 sati prije podne dne 31. siečnja 1902. kod uručbenog zapisnika
kr. kot. oblasti u Cirkvenici i koja bude obložena sa žaobinom od 10%
od ukupne gori izbacane novčane vriednosti dotične stavke, i to ili u
gotovom novcu ili za jamčevinu prikladnih vriednostnih papirih. Žaobina
će za slučaj, da nudioc postane dostalcem biti kao jamčevina, uložena
u blagajnu zem. zaj. Girkvenica.


c) Ponude moraju biti propisno biljegovane i valjano zapečaćene,
a na omotu nadpis, ponuda za dražbu stabala za dne 31. siečnja 1902.


d) Kupac se obvezuje platiti polovicu kupovine računato prema
procienjenoj drvnoj groraadi i dostalnoj cieni 14 (četrnajst) dana nakon
obavjesti, da je njegova ponuda odobrena, a ostatak i premjerom eventualno
ustanovljeni višak 14 (četrnajst) dana nakon obavljene naknadne
premjere zem. zaj. Girkvenica.


e) Rok za izradbu i premjeru ustanovljuje se (kod) na 6 (šest)
mjeseci a rok izvoza na 10 (deset) mjeseci računajuć od dana, kada
bude dostalac obavješten, da je dražba odobrena.


f) Kupljena stabla može dostalac u njemu povoljne tehničke svrhe
izraditi, dočim ogranke otražine i ovrške ima ostaviti na raspolaganje
zemljištne zajednice.


g) Dražbovatelji imadu u ponudi navesti, da su im obći i na
posebni dražbeni uvjeli dobro poznati, te da iste bezuvjetno prihvaćuju.


h) Ponudbena ciena ima glasiti na jedan kubični metar sirovine,


i) Naposebni dražbeni uvjeti mogu se uviditi za vrieme uredovnih


satih kod podpisane kr. kot. oblasti u pisarni kr. kot. šumara.


Kr. kot. oblast


u Cirkvenici, dne 27. prosinca 1901.


Traži se


Šumarski pristav


sa 1200 kruna godišnje plaće, 16 prost, metara ogrievnih drva, stanom,
poslugom i sa izgledom na systemiziranu mirovinu, uz uvjet jednogodišnjeg
privremenog službovanja. Absolventi kojeg šumarskog sveučilišta
ili srednje šumarske škole, koji su hrvatskom i njemačkom jeziku ter
mjerničkoj i računskoj struci posvema vješti, neka pošalju svojo vlastoručno
napisane molbenice sa prepisi svjedočaba, koje se ne će povratiti,
ako je moguće i sa fotografijom do 20. siečnja 1902. na upravu šuma
preuzvišene gospodje Štefanije pl. Mailath u Dolnjem Miholjcu, Slavonija


UređjujelTanPartašjprof.šum. akademije u Zagrebu. Tiskari C. Albrecht(J Wittasek).