DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 39 —


Broj 2893


Oglas.


u biljevištih kr. nađzorničlva za pošumljenje primorskog krasa u
Senju, razpoloživo je :


1. 805.000 komada 2, 3, 4 godišnjih biljka crnoga bora.
2.
3.
493.000
6.000
)
))
»
2-
4
2
»
n
H
»
omorike
jelve
4. 3.000 JJ 2-
3 » » ariša
5. 6.000 ?) 2 )J n briesta
6. 7.000 )J 1 f! ?j crnog jasena
7. 1300 n 4 ?J n klena
8. 1.200 » 1 )J » maklena
9. 2.500 ?j 2 » ?) murve
10. 150 » 7 n )j lipe
11. 570 n 5 --7 » 5) jabuke


Ukupno 1,324.710 komada biljka, koje će se na razne obćine (politične,
mjestne, urbarske, imovne) kao i na privatne šumoposjednike, bezplatno
loco biljevišta porazdieliti, uzimajuć osobiti obzir na molitelje
iz kraškoga područja bivše vojne Krajine i Primorja.


Područne oblasti, obćine i privatni šumoposjednici, koji žele upitne
biljke u svrhu šumskih gojitba imati, neka dotične njihove molbe neposredn
o ovamo podnesu u neprekoračivom roku do 25. siečnja 1902,
dočim će se odprema tih biljka, prema stigavšim prijavama i razpoloživoj
zalihi obaviti idućeg proljeća i o tom molitelje pravodobno
obavjestiti.


U Zagrebu, 24. prosinca 1901,


[^Broj 11.140


Oglas dražbe stabala.


Dne 31. siečnja 1902. obdržavati će se u uredovnici kr. kotarske
oblasti u Cirkvenici temeljem odpisa veleslavnog upravnog odbora županije
modruško-riečke u Ogulinu od 14. prosinca 1901. broj 2.178
dražba od 1108 jelovih stabala nalazeći se u šumi zemljištne zajednice
Cirkvenice u šumskom predjelu „Sjenokovina Plovanov dolac."


Ta stabla procienjena su na 1462*79 m´ tehničkog uporabivog
drva sa izkličnom cienom od 7 kruna 50 fllira po 1 m´ u tehničke
svrhe sposobnog drva t. j . u procienbenoj vriednosti od 10.970 kruna
93 fllira slovom deset hiljada devet sto sedamdeset kruna 93 fllira.


Obćeniti dražbeni uvjeti jesu: