DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 38 —


raca istoga i slieđećih dana, nije na družtvenoj zgradi „Šumarskomu
domu" prouzročio gotovo nikakove štete, prem zgrada izolirano stoji,
pa je ujedno dokaz, da je zgrada solidno gradjena.


Hrvatski šumarski kalendar za god. 1902., tečaj XXIII. dogotovljen
je za razpačanje, pa molim p. n. gg. stručnjake i prijatelje šu^
marstva, ako možebit nisu poštom primili moje tiskane pozivnice, da
izvole čim prije naručiti taj kolendar kod mene, Zagreb, Pantovčak 20 A.


Giena kolendaru je kao i do sad 2 K. 40 fll. ili 1 for. 20 nč.
Naručbu „Hrv. šum. kolendara" preporučila je vis. kr. zemaljska
vlada, odjel za unutarnje poslove, naredbom svojom od 9. travnja ´i8ti9.
br. 9801, a sada preporučio je preuzv. gosp. kr. ug. ministar za poljodjelstvo
u Budimpešti riešitbom svojom od 17. prosinca 1901. broj
99192./I.a svim hrv.slav. đržav. šumskim oblastima. Vatroslav Rački
vlastnik i urednik.


Izkaz


uplaćenih članarina u blagajnu hrv.-slav. šumarskog družtva
u razdobju od 20. listopada do 27. prosinca 1901.


Okružni šumar Josip Schmid, članarinu i upisninu za 4 lugara
12 K.; Šumarija u Otočcu, članarine lugarah 40 K.; Umir. kr. nadšumar
Edo Wurth, članarinu 1901. 10 K.; Gospodarstveni ured Otočac,
zaostale članarine 1. i II. razr. 243 K.; Šumar Gustav Lach, članarinu
1901. 10 K.; Šumar Antun Jančiković, članarine lugarah 8 K.; Gosp.
ured Otočac, zaostale članarine 182 K.; Šumar Ivan Beck, članarinu
1898, 1899. 20 K.; Šumarnik Ivan Hanika, članarinu 1901. 10 K.;
Šumar, pristav gjurgjevačke imov. obć. u Belovaru Juraj Franješ članarinu
za 1901 2-50 K., članarinu za 1902. 10 K., upisnina 2 K., za diplomu
2 K , ukupno 16 K. 50 fil.; Vlast, šumar Gustav Ringel članarina 1901.
10 K.; Vlast, šumar Josip Hefner članarina i upisnina 1901 12 K.;
Kr. nadlugar Josip Grbac, članarine 1901 6 K.; Šumar Leon Kadefavek
članarine 1901. lO K.; Šumarija Grubišno polje, zaostale članarine
41 K. 68 fll.; Milan Gjureković šum. pristav, članarina 1898. 10 K.;
Ernest Turković, đohodarstvenik, članarina 1901. 10 K. ; Julio Anderka,
šumar, članarina 1897.—1899. 30 K.; 30 K.; Stjepan Csikos, članarina
1901.; 10 K.; Umir. kr. šum. savjetnik Hugo Grund, članarina 1902. 10 K.;
Kot. šumar Milan Žibrat, članarina 1901. 10 K. ;