DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 2 —


jeziku izlazili. Nije to bilo ugodno našim stručnjacima, pa su


naročito mnogi domaći stručnjaci dali svoje članke, njemački


pisane, na hrvatski jezik prevadjati, pa ih tako u listu objelo


danjivati. Njemačkih je članaka bivalo po tom sve manje a


konačno je patriotičnim nastojanjem došlo do zaključka, da se


imadu svi sastavci samo na hrvatskom jeziku priobćivati. »Šu


marski list« razvijao se je liepo i dalje, prem su neki radi tog


zaključka dapače i samo družtvo napustili.


Kako se je družtvo liepo razvijalo a članaka stizalo sve
više, odlučeno je, da se družtveno glasilo izdaje kao mjesečnik.
Time je družtvo preteklo i mnoga druga strana srodna družtva.


Kako je broj članova II. razreda-lugara sve više rasao,
nastala je potreba, da se i za njih priredi posebni prilog, koji
će donositi štivo lih njima namienjeno. Tako se je uz »Šumarski
list« počeo izdavati »Lugarski viestnik« i već je od
njega izašlo sedam godišta. U početku dobivali.su članovi I. i


II. razreda jedan i drugi list, nu kasnije odlučeno je da se
članarina za članove II. razreda obali na 2 K, godišnje i da
im se daje samo »Lugarski viestnik«, nu oni koji bi još i
»Šumarski list« dobivati htjeli, da plate u to ime 4 K. godišnje.
Ove promjene pokazale su se vrlo zgodnima, te je naročito
broj članova II. razreda u zadnje doba osobito porasao
i nade je, da će i dalje rasti.
Ovo je kratka historija družtvenoga glasila, a vriedni su
suradnici svojimi prilozi u ovom razdoblju od četvrt stoljeća
pružili u njemu sliku našega domaćega šumarstva. Nadamo se da
nas isti — stariji i mladji — ostaviti ne će, te i daljnim svojim
složnim radom omogućiti, da bude mogao družtveni organ, obzirom
na obseg i sadržinu, izlaziti dostojan ovako velikoga
družtva kakovo je naše.


P. n. gg članove, dosadanje a i nove suradnike, molimo
da nas u ovoj novoj godini što izdašnije podupru želeći im
»Sretnu novu godinu 1902.«
Uredničtvo.