DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 37 —


jenje zagovaraju, nasuprot drugi, kojim ti pokusi osobitih rezultata donieli
nisu, tomu pitanju poriču važnost i drže, da bi setekar u velikim
množinama morali praviti pokusi, ako bi se o uporabi umjetnih gnojiva
u šumarstvu na veliko u obće govoriti moglo. — Za nas ovo pitanje
ne ima još važnosti, a hoće li je kad u budućnosti imati, ovisit će o
daljnim uspjesima mnogobrojnih pokusa, koji će u naprednim zemljama
poduzeti. Kako se danas kod nas još ni mnogo agriculturno tlo ne gnoji, ne
može još ni o gnojitbi u šumarstvu pravo govora biti.


Eksploatacija šuma Kozare planine u Bosnoj početi će doskora,
pošto se je našlo družtvo, koje je voljno, da eksploataciju poduzme.
Vlada je s tim družtvom ugovor već prije više vremena sklopila, a
družtvo neće samo surovinu prodavati, već gradi i veliku piljanu na
kojoj će drvo rezati; osim toga sagradit će i sva nuždna prometila, bez
kojih se sastojine izcrpljivati ne bi mogle. Radnje oko podignuća pilane
u toliku su već napredovale, da će pilana već ovib dana početi raditi.


Prodajom c. i kr. patrona za lov punjenih šprihom, a novim
bezdimnim barutom (k. u. k. Jagdschrotpatrone), nastoji se doskočiti
raznim nesrećam u lovstvu, koje su učestale od onog vremena od kako
su počeli lovci rabiti novi barut. Taj je barut vrlo dobar, ali i vrlo pogibeljan,
jer metne li se samo nešto veća množina tog baruta u
naboj, lahko će se uslied silne eksplozivne snage puška raztepsti — nedavno
sbila su se kraj Beča četiri takova slučaja u lovu — po gotovo
ako nije osobito čvrsto gradjena. Lovci, naučeni na obični barut, ne
paze toliko kod punjenja patrona, pa su i nesreće često. S tog razloga
odlučila je vojna uprava, da sama dade praviti takove patrone za lovce
i da ih pod gornjim imenom stavlja u promet. Ove su patrone punjene
vanredno savjestno, pa sa mogu preporučiti onima, koji hoće da pod
svaku cienu novi barut rabe.


Urcdjenju sama u Bugarskoj počela se je u najnovije vrieme
posvećivati osobito pomnja, pa kako nam prijatelj našega lista javlja,
sastavljena su tri posebna povjerenstva, kojim je povjereno uredjenje
šuma u raznim krajevima Bugarske. Svako od ovih taksacijonalnih
povjerenstva sastoji od pet lica, a jedan je od ovih predsjednik, koji
ujedno radnje oko uredjenja rukovodi.


Naučni tečajevi za praktične gospodare na c. kr. vis. školi za
zemljotežtvo u Beču obdržavat će se ove godine u razdoblju od 3—8
veljače. Jedan dio ovih predavanja, naročito ona spojena s demonstracijom,
obdržavat će u zgradi gore spomenute visoke škole, dočim će se
neka predavanja držati u gospodarsko-šumarskoj družtvenoj zgradi u I.
kotaru Schauflergasse 6.


Zadnji potres i „Šumarski dom". Jači potres na dne 17. pr.
mj. u Zagrebu i okolici, iza kojega je sliedllo još nekoliko slabijih uda