DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 36 —


izkaza na temelju naredke vis. kr. zemaljske vlade broj 20413 od 11.jl.


g.
1884. izdade.
Šumsko gospodarstveni ured nije toj opravdanoj molbi udovoljio i
nije dotičniku ovjerovljene prepiše izdao.
Je li je u ovom slučaju priziv na vis. kr. zem. vladu´ umjestan?
I na kakav način može moljitelj u tom slučaju do ovjerovljenog prepisa
svog sposobnika doći? X—y.


Različite viesti.


Udruga za uvoz američke dužice. Uvaženi stručni list „Oesterreichische
Forst u. Jagdzeitung" donosi za nas ovu važnu noticu: „Neka
austrijske i njemačke trgovačke tvrdke, koje se bave uvozom američkoga
drva, osnovale su, u svrhu zajedničke i izključive prodaje američke
dužice, udrugu s ograničenim jamstvom sa sjedištem u Beču. Od
austrijskih tvrdka to su : tvrdka Josipa Hillera sin, Fritz Kraus, šumskotrgovačko
dioničarsko družtvo Hronberger u Budimpešti, nadalje u Njemačkoj
trgovačka tvrdka Konigshauser u Diisseldorfu i tvrdka Friedlander
i Olisen u Hamburgu. Mnogogodišnja utakmica, koju pravi američka
dužica našoj, znatno će se zaoštriti uztrajanjem ovakovih udruga,
pa će stoga domaća šumska proizvodnja kod sklapanja novih trgovačkih
ugovora, koji predstoje, morati odlučno ustati, da se poprimu shodne
carinske mjere proti toj konkurenciji".— Kako se to tiče naše kože u prvomu
redu, morat će mo nastojati da i mi, u koliko nam je moguće,
poprimimo mjere, da se prekomjerna američka konkurenciju u tom
smjeru suzbije.


flo<5e li šume umjetnimi gnojivi gnojiti, pitanje je, o kojem
se mnogo piše i raspravlja u najnovije doba u Njemačkoj. U Danskonj
već je dulje vremena običajno gnojiti sječine, gdje je tlo slabo, i danski
šumari misle, da se to izplaćuje. Kako su se Niemci u novije doba počeli
u većoj mjeri zanimati za šumarenje susjednih im Danaca, počeli
su i neki njihovi stručnjaci preporučivati uporabu umjetnih gnojiva u
šumarstvu. U prvom redu dolazi u obzir uporaba umjetnih gnojiva u
šumskim vrtovima, a tek u drugom redu mladih šumskih nasada i sastojina.
Bili valjalo umjetnom gnojenju u šumarstvu posvetiti yeću
pažnju ili ne, o tom raspravljalo se je prošle godine na skupštini „Njemačkoga
šumarskoga đružtva" obdržavanoj u Regensburgu. Ćulo se je
tom prilikom raznih mnienja. Neki su oduševljeni za to gnojenje, a
drugi nisu.


Kako su se neki stručnjaci već od dulje vremena timi pokusi bavili
i, kako vele, liepe rezultate polučili, nije čudo, da to umjetno gno
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 37 —


jenje zagovaraju, nasuprot drugi, kojim ti pokusi osobitih rezultata donieli
nisu, tomu pitanju poriču važnost i drže, da bi setekar u velikim
množinama morali praviti pokusi, ako bi se o uporabi umjetnih gnojiva
u šumarstvu na veliko u obće govoriti moglo. — Za nas ovo pitanje
ne ima još važnosti, a hoće li je kad u budućnosti imati, ovisit će o
daljnim uspjesima mnogobrojnih pokusa, koji će u naprednim zemljama
poduzeti. Kako se danas kod nas još ni mnogo agriculturno tlo ne gnoji, ne
može još ni o gnojitbi u šumarstvu pravo govora biti.


Eksploatacija šuma Kozare planine u Bosnoj početi će doskora,
pošto se je našlo družtvo, koje je voljno, da eksploataciju poduzme.
Vlada je s tim družtvom ugovor već prije više vremena sklopila, a
družtvo neće samo surovinu prodavati, već gradi i veliku piljanu na
kojoj će drvo rezati; osim toga sagradit će i sva nuždna prometila, bez
kojih se sastojine izcrpljivati ne bi mogle. Radnje oko podignuća pilane
u toliku su već napredovale, da će pilana već ovib dana početi raditi.


Prodajom c. i kr. patrona za lov punjenih šprihom, a novim
bezdimnim barutom (k. u. k. Jagdschrotpatrone), nastoji se doskočiti
raznim nesrećam u lovstvu, koje su učestale od onog vremena od kako
su počeli lovci rabiti novi barut. Taj je barut vrlo dobar, ali i vrlo pogibeljan,
jer metne li se samo nešto veća množina tog baruta u
naboj, lahko će se uslied silne eksplozivne snage puška raztepsti — nedavno
sbila su se kraj Beča četiri takova slučaja u lovu — po gotovo
ako nije osobito čvrsto gradjena. Lovci, naučeni na obični barut, ne
paze toliko kod punjenja patrona, pa su i nesreće često. S tog razloga
odlučila je vojna uprava, da sama dade praviti takove patrone za lovce
i da ih pod gornjim imenom stavlja u promet. Ove su patrone punjene
vanredno savjestno, pa sa mogu preporučiti onima, koji hoće da pod
svaku cienu novi barut rabe.


Urcdjenju sama u Bugarskoj počela se je u najnovije vrieme
posvećivati osobito pomnja, pa kako nam prijatelj našega lista javlja,
sastavljena su tri posebna povjerenstva, kojim je povjereno uredjenje
šuma u raznim krajevima Bugarske. Svako od ovih taksacijonalnih
povjerenstva sastoji od pet lica, a jedan je od ovih predsjednik, koji
ujedno radnje oko uredjenja rukovodi.


Naučni tečajevi za praktične gospodare na c. kr. vis. školi za
zemljotežtvo u Beču obdržavat će se ove godine u razdoblju od 3—8
veljače. Jedan dio ovih predavanja, naročito ona spojena s demonstracijom,
obdržavat će u zgradi gore spomenute visoke škole, dočim će se
neka predavanja držati u gospodarsko-šumarskoj družtvenoj zgradi u I.
kotaru Schauflergasse 6.


Zadnji potres i „Šumarski dom". Jači potres na dne 17. pr.
mj. u Zagrebu i okolici, iza kojega je sliedllo još nekoliko slabijih uda