DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 36     <-- 36 -->        PDF

— 34 —


Ovaj izvještaj podaje jasnu sliku i šumskih obrtih, stoga može za


nimati i naše šumarske stručnjake. Iz ovog se izvještaja vidi, da je na


ročito broj šumskih piljana razmjerno vrlo velik, te da množtvo rad*


nika u njima zarade nalazi.


Raeki V. Hrvatski šumarski kolendar za g. 1902. Tečaj XIII.


Izašao u naklad. pisac kod kojega se dobiva uz cienu od 2 K. 40 fil.


Nismo ga još primili, ne možemo s toga još o njem potanje ništa


reći, ali ga kao jedini naš šumarski koledar domaćim stručnjacima pre


poručujemo. (Vidi oglas straga).


Holl, Die Karstaufforstung. Izašlo u Sarajevu 1901.


Ova se knjiga bavi po nas vrlo važnim pitanjem o pošumljenju
Krasa, a ukrašena je mnogim slikama polag fotograflčkih suimaka, koje
predočuju karakteristične partije Krasa, naročito kraških kultura. Primili
smo jedan eksemplar toga djela na recenziju, nu jer ga još nismo
dočitali, nećemo se u ovom već tekar u budućem broju u potanju kritiku
istoga upustiti. Spomenut nam je samo, da se pisac bavi prilikami
svekolikog Krasa. .


Schipel M., Grundziige der Handelspolitik. Zur Orieritirung in den


wirthschaftlichen Kampfen. Izašlo n Berlinu. Ciena 6 K.


Hoffmann, Pflanzenatlas nach dem Linne´schen Syste)n. 3. Izdanje
ukrašeno sa 500 drvoreza i 400 bojadisanih slika. Izašlo u Stuttgartu
19001. Ciena 14 K.


Lanipert, Bilderatlas des Thierreiches I. dio sisari; II. dio ptice.
Izašlo u Esslingenu. Ciena 9 K. 60 fil.


Promet i trgovina.


0 godini 1901. ne može se ništa osobito povoljnoga reći. Kako je
počela, tako je i svršila. Nit je u početku bila po šumsku trgovinu osobito
povoljna, nit se na svom koncu pokazala boljom. Izim Amerike,
opažao se je po svem ostalom svietu godine 1901. neki zastoj u gotovo
svim granama privrede, pa tako i u trgovini. Od toga nije ni šumska
trgovina poštedjenom ostala. Za kratko će se vrieme razni statistički
podatci i za tu trgovinu zaključiti, obraditi i priobćiti, pa tad ćemo biti
skroz na čistu, što je vriedila godina 1901 za šumsku trgovinu i promet.
Do sele objelodanjeni su tekar podatci´ za prve tri četvrtine godine 1901.
Ti podatci govore da je naša trgovačka bilanca bila doduše — kao
obično — aktivna, ali pokazuje uzportdiv ju sa g. 1900., manjak koli
u izvozu toli u uvozd A to znači, da je obćenilo pao polrošak razne
robe u tuzemstvu a i u inozemstvu; novca fali, odnosno on je postao
skup. Kad je pako novac skup: malo se gradi, malo se poduzimlje i