DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 32 —


moliteljicam iz đružtvenih sredstvah svakoj ođ 40 K.; pođjeđno zaključuje,
neka se u ovogodišnjoj glavnoj skupštini stavi predlog, da se dotacije
za podpore u proračunu g. 1902. povisi od 200 K. na 400 K.


B) g. Rudolfo Erny moli odštetu od 32 K. za peć, postavljenu o
njegovom trošku u stanu u šumarskom domu.


Molba se uvažuje time, da odnosna peć prelazi u vlastnost družtva.
Svota od 32 K. neka se izplati, pošto se je družtveni tajnik kao upravitelj
šumarskog doma osvjedočio, da je peć postavljena.


Pododbor, koji je bio u sjednici od 15. rujna 1901. izahran, da
izpita u koliko bi bilo nuždno promieniti družtvena pravila obzirom na
stavljanje ustmenih predloga, podnosi svoje izvješće:


Izvještaj pododbora glede eventualnog nadopunjenja đružtvenih
pravila u smislu zaključka upravljajućeg odbora od 15. rujna 1901.
Pododboru bila je postavljena sliedeća zadaća:


„Odbor ima svoj predlog staviti o tome, da li se pravila ne imaju
u tom smislu nadopuniti, da se važniji predloži, ili takovi, koji iziskuju
razpravu (debatu) gg. skupštinara imaju za skupštinu pismeno i obrazloženu
staviti, dočim da na samih skupština skupštinari imaju pravo stavljati
ustmene predloge samo u toku debata o onim predmetima, koji
se nalaze na dnevnom redu".


Što se tiče prvog diela povjerene mu zadaće, na ime, da se predloži
za glavnu skupštinu imaju pismeno i obrazloženo pddnieti, to pododbor
drži, da u tom pogledu nije nuždno nadopunjenje đružtvenih
pravila, pošto je u §. 21. slovo f. istih ustanovljeno, da se predloži
imaju podnieti pismeno, dočim je u §. 1. poslovnika za glavnu skupštinu
družtva ova ustanova jur onamo protumačena da ovi predloži
imaju biti pismeno obrazloženi.


Glede drugog diela gornjeg predmeta, na ime stavljanja ustmenih
predloga u skupštinah, drži pododbor, da niti zbog toga nebi bilo nuždno´
nadopunjivati družtvena pravila, već da bi dovoljno bilo, kada bi se
§. 5. toč. 4. pravila, po kojoj članovima I. razreda pripada pravo
stavljati ustmene i pismene predloge, protumačila onamo, da se takovi
predloži obzirom na §.21. toč. f. mogu stavljati u samoj skupštini
samo glede predmeta, koji se tiču uprave družtva, kao i glede predmeta
koji se nalaze u razpravi prema dnevnom redu.


Ova ustanova mogla bi se povjh toga uvrstiti i u poslovnik za
glavnu skupštinu.


Upravljajući odbor uzima izvješće na znanje te ga odstupa družtvenom
predsjedničtvu time, da za buduću odborsku sjednicu podnese
osnovu nadopunjka skupštinskog poslovnika.