DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 31 —


Predmeti viećanja.
Prije prelazka na dnevni red priobćuje Presv. g. družtveni predsjednik,
da je od minule sjednice preminuo odbornik, i član družtva od
njegova osnuća, šumarnik križevačke imovne obćine Bogoslav Hajek, te
da je družtveno predsjedništvo položilo na odar pokojnika vienac u
ime hrv.-slav. šumarskoga družtva, a povrh toga da je družtveni tajnik


A. Borošić u ime družtva pogrebu prisustvovao. Sjećajući se toplim
riečima pokojnika poziva prisutne, da ustajanjem izkažu pokojniku
zasluženu poštu i uzklikom: Slava mu!
Nakon toga prešlo se je na dnevni red.


Točk a 1. Čitanje zapisnika sjednice od 15. rujna 1901.
Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjedbe ovjerovljen po


odbornicima E. Slapničaru i I. Partašu.
Točk a 2. Razprava glede obdržavanja glavne skupštine.
Upravljajući odbor zaključuje, da se skupština obdržava na dne 29 pro


sinca u 10 sati prije podne uz sliedeći program:


1. Otvorenje i pozdrav skupštine, kao i pozvanika po predsjedniku
družtva.
2. Izvještaj tajnika o djelovanju upravljajućeg odbora u godini
1900|1901. kao i o razvoju družtva u minulih 25 godina.
3. Izvješće odbora ad hoc za izpitanje računa i imovine družtva
za godinu 1900.
4. Pretres proračuna za godinu 1902. i izbor odbora ad hoc za
izpitanje družtvenih računa za godinu 1901.
5. Izbor jednog člana upravnog odbora.
6. Ustanovljenje mjesta, gdje će se obdržavati XXVI. glavna skupština.
7. Predloži gg. sk-upštinara, koji se u smislu §. 21. slovo f) družtvenih
pravila i §. 1. poslovnika za glavnu skupštinu, imaju bar dva
dana prije skupštine predsjedničtvu pismeno i obrazloženo prijaviti.
Nadalje zaključuje upravljajući odbor, da se poziv za glavnu skupštinu
oglasi u Narodnih Novina i u Šumarskom listu.
Točk a 3. Riešenje tekućih predmeta:


1. Tajnik izvješćuje, da su stigle sliedeće molbe za podporu:
9. udove Marije Furlan i Milke Giirtler za podporu iz pripomoćne
zaklade;
6. Milice Petrović, Sofije Kadić, Kate Drobnjak, Marije Deml, Rose
Šeringer i Albine Ćelije za podporu iz družtvenih sredstava.
Razpoloživo je pako iz pripomoćne zaklade 400 K,, iz družtvenih
sredstva 200 K.
Upravljajući odbor zaključuje, da se Mariji Furlan i Milki Giirtler
podieli iz pripomoćne zaklade podpora svakoj od 100 K; a ostalim