DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 30 —


Proračun se jednoglasno prima s primjetbora da se točka 17. Pod-
pore povisi na 400 K.


Zaključak.


U odbor ad hoc izabrani su gg. M. Puk i Ružička.


Točka 5. Izbor jednog člana upravnog odbora.


Izabran je g. šumarnik Dragutin Mocnaj sa 60 glasova.


Točka 6. Ustanovljenje mjesta gdje će se obdržavati buduća XXVI.


glavna skupština.
Zaključeno bje, da se upravljajućem odboru prepusti, gdje će se
skupština obdržavati.


Prima se jednoglasno time, da se po mogućnosti, uvaži podnesen
predlog druš. člana D. Nanicinija glede obdržavanja skupštine i izleta u
Bosnu i Hercegovinu.
Predlog g. Borošića :


§. 1. poslovnika ima se nadopuniti time da se ustmeni predloži mogu
u skupštinu samo o onim predmetima koji se nalaze u razpravi prema
dnevnom redu i o takovih predmeti koji se tiču unutarnje uprave
družtva, stavljati


Točka 7. Predloži gg. skupštinara koji se u smislu §. 21. slovo f)
družtvenih pravila i §. 1. poslovnika za glavnu skupštinu imaju bar
dva dana prije skupštine predsjedničtvu pismeno i obrazloženo prijaviti.


Predlog g. prof. I. Partaša smjerajući za zaštitu naše drvarske industrije
imenito naše proizvodnje dužica carinom na takovu amerikansku
robu. Stoga neka stvori hrv.-slav. družtvo rezoluciju, da se vis. kr.
zemalj. vlada umoli, odnosno i trg. obrt. komora u Zagrebu i Osieku,
da ulože prigodom sklapanja carinskih ugovora svoj upliv da se otešča
uvoz nmerikanskoj robi u Austro-Ugarsku monaikiju.


Prima se jednoglasno.


Napokon se čitaju pozdravni brzojavi prigodom 25. godišnjice.


M. grof Bombelles , AleksanderHavliček ,
predsjednik. kao perovođja.
Mirko Puk. Jos Petrović .
Zapisnik o sjednici upraTljaju(5eg odbora lirv.-slav. šumar


skoga družtTa, obdržavanoj dne 3. prosinca 1901. u družtvenih prostorijah
šumarskoga doma pod predsjedanjem družtvenog predsjednika
Presv. g. Marka grofa Bombelles-a i u prisutnosti družtvenih podpredsjednika
Vcl. gg. Ferde Zikmundovsky-e i.Josipa Havasa, te p. n. gg.
odbornika R. Fischbacha, E. Slapničara, M. de Bone, Stj. Frkića, D.
Laksara, I. Partaša, V. Benaka, blagajnika L. Šipeka i tajnika A. Borošića.