DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 31     <-- 31 -->        PDF

- 29


U Marmaroškoj županiji, gdje obzirom na položaj tla i
klimatične odnošaje agricultura na jako nizkom stepenu stoji,
izključivo je šumsko gospodarstvo vrelo privrede za tamošnji
narod. Gdje su šume na dobromu tlu, na kojem se poljsko
gospodarenje bolje izpladuje, tamo ih polagano nestaje; ne ima
dakle sumnje, da de u buduće marmaroška županija velik dio
Ugarske potrebitim drvom obskrbljivati, pošto u ostalim djelovima
Ugarske šumske površine od godine do godine sve po
malo nestaju, te se naprednoj agriculturi ugibaju, a onda tek
i bude navlastito Marmaroška županija zvana, da ostali taj dio,
većim dielom potrebnim drvom obskrbljuje.


IL.IST.A.K:-


Družtvene viesti.


Zapisnik XXV. glavne sliupštine lirr.-slav. šum. družtva, obdržavanc
dne 29. prosinca 1901. u Zagrebu.*


Točka 1. Predsjednik družtva Presv. g. grof M. Bombelles pozdi-avlja
skupštinare srdačnim govorom povodom 25-godišnjice obstanka, iztičući
posebno da se uspjeh družtva naklonosti i pokroviteljstvu Preuzv. gosp.
bana Drag. grofa Heđervary-a imade zahvaliti.


Kranjsko-primorsko šum. družtvo zastupa podpređsj. velom. g.
ođsj. savjetnik F. Zikmundo\vsky, a ugar. šum. družtvo velem. g. I. Ilavas,
slav. gospod. družtvo g. tajnik A. Borošić.


Točka 2. Izvještaj tajnika o djelovanju upravljajućeg odbora u g.
1900/1901. kao i o radu i razvoju društva minulih 25. godina.


Prima se bez prigovora i jednoglasno.


Točka 3. Izvješće odbora ad hoc za izpitanje družtvenih računa i
imovino družtva za g. 1900.
Prima se bez primjetbe.
Točka 4. Pretres proračuna za g. 1902. i izbor odbora ad hoc za


izpitanje družtvenih računa za god. 1901. Čita se proračun po tekućim
brojevima.


G. tajnik predlaže povisiti točku 17. Podpore na 400 K.
* Izvješće tajnjka, kao i u oboe opis skupštine, objelodanit će se u slieđeoem broju
oYoga lista ta.