DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 28 —


na panju, tim više, pošto su tamošnje privatne šume skoro
sve već uporabljene, preostaje dakle šumskom eraru stalnagodišnja renta.


Produkcija i sječa drva u tamošnjim državnim šumam je
prava blagodat za narod, pošto šumski erar samo takove akordante
za šumski rad prima, koji svojom rilkom rade.


Kroz taj je postupak t. z. poduzetnicima ražkrcen put za
izsisanje fizične sile tamošnjeg radničkog stališa, a slično vidimo
i u Americi.


Marmaroške šume, koje se redovito pošumljivaju, broje
k´ najljepšim sastojinama ciele Ugarske, te ne će tamo kod
faktičnog i uzornog potrajnog gospodarstva nikada za sječu
zrelog drva uzmanjkati.


Vriednost novih sastojina povisuje se progresivno svake
godine nestajanjem tamošnjih prašumah.


Šumska površina Marmaroške županije iznaša 826194
kat. rali, od te površine odpada na šumski erar 410147 kat.
rali; dočim prašume još površinu od 100.000 kat. rali obuhvaćaju.
Godišnja produkcija šumskog erara iznaša 300 000 ml
iglast. drva, 300.000 m.´ bukovine, 8.000 m.´´ hrastovine.


Godišnji utržak Mamaroš Szjgetskog šumarskog ravnateljstva
iznašao je god. 1899, ukupno 977075 krune, a u području
Bustjahazkog šumskog ureda 242337 krune.


Radnicima izplaćeno bje tečajem godine 1899. zasluga od
717000 kruna.


Uslied sve veče ciene drva, bivaju i nadnice radnika sve
većima, tim više pošto se sada detailiranom industrijom u toj
županiji počima, tako da će samo gotova roba u promet doći.


Trgovci počeli su naime, uslied inozemnog financialnog
pritiska, racionalnije gospodariti i šume upotriebljivati, pa su
pokusnim transportom gotove robe u daleke krajeve došli do
tog zaključka, da je unosnije na vrelu pilane osnivati, nego neizradjeno
drvo na daleko odpremati. iS istog razloga nikle su
i kod nas u velikom broju paropilane a slabo se čuje da koja
od njih ne prosperira.