DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. I. u ZAGREBU, 1. siečnja 1902. God.XXVI.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/2 stranice 8 K.; za ´/a stranice
5 K. 20 fil.; za ´A stranice 4 K. — Za višeisratno uvrštenje primjerena popustbina.


U oči nove godine 1902. — prigodom 25godišnjice
obstanka hrv.-slav. šumarskoga
družtva i organa mu „Šumarskoga lista".


Minulo je 25-godina što je osnovano u Zagrebu naše hrv.slav.
šumarsko družtvo. Odmah od početka, kad je družtvo
osnovano i u život stupilo, počelo je ono izdavati i svoje glasilo:
»Šumarski list«. Razvoju družtva odgovara u glavnome
i razvoj samoga družtvenoga glasila.


Dosta je skroman bio u početku i broj družtvenih članova
a skromno je bilo u početku i družtveno glasilo. Organ
družtva nije još mogao izlaziti kao mjesečnik, a množtvo je
članaka izlazilo u njem na njemačkom jeziku.


Ne će se tomu čuditi onaj, koji pozna prilike, koje su u
našem šumarstvu prije četvrt stoljeća još vladale. S jedne strane


t. ZV. Provincial u kojem je djelovao maleni broj šumara;
s druge strane Vojna Krajitia u kojoj je šumarstvo bilo već
liepo uredjeno, ali mu je bio uredovni i običajni jezik njemački.
Dapače mnogi naši domaći šumarski stručnjaci, izučiv sve nauke
na njemačkom jeziku, nisu imali dovoljne vještine, da pišu
svoje članke hrvatskim jezikom. Uz to bilo je bivšoj Vojnoj
Krajini i mnogo stranaca, koji u obće nisu hrvatskomu jeziku
vješti bili. Tako su u »Šum. listu« i članci na njemačkom


ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 2 —


jeziku izlazili. Nije to bilo ugodno našim stručnjacima, pa su


naročito mnogi domaći stručnjaci dali svoje članke, njemački


pisane, na hrvatski jezik prevadjati, pa ih tako u listu objelo


danjivati. Njemačkih je članaka bivalo po tom sve manje a


konačno je patriotičnim nastojanjem došlo do zaključka, da se


imadu svi sastavci samo na hrvatskom jeziku priobćivati. »Šu


marski list« razvijao se je liepo i dalje, prem su neki radi tog


zaključka dapače i samo družtvo napustili.


Kako se je družtvo liepo razvijalo a članaka stizalo sve
više, odlučeno je, da se družtveno glasilo izdaje kao mjesečnik.
Time je družtvo preteklo i mnoga druga strana srodna družtva.


Kako je broj članova II. razreda-lugara sve više rasao,
nastala je potreba, da se i za njih priredi posebni prilog, koji
će donositi štivo lih njima namienjeno. Tako se je uz »Šumarski
list« počeo izdavati »Lugarski viestnik« i već je od
njega izašlo sedam godišta. U početku dobivali.su članovi I. i


II. razreda jedan i drugi list, nu kasnije odlučeno je da se
članarina za članove II. razreda obali na 2 K, godišnje i da
im se daje samo »Lugarski viestnik«, nu oni koji bi još i
»Šumarski list« dobivati htjeli, da plate u to ime 4 K. godišnje.
Ove promjene pokazale su se vrlo zgodnima, te je naročito
broj članova II. razreda u zadnje doba osobito porasao
i nade je, da će i dalje rasti.
Ovo je kratka historija družtvenoga glasila, a vriedni su
suradnici svojimi prilozi u ovom razdoblju od četvrt stoljeća
pružili u njemu sliku našega domaćega šumarstva. Nadamo se da
nas isti — stariji i mladji — ostaviti ne će, te i daljnim svojim
složnim radom omogućiti, da bude mogao družtveni organ, obzirom
na obseg i sadržinu, izlaziti dostojan ovako velikoga
družtva kakovo je naše.


P. n. gg članove, dosadanje a i nove suradnike, molimo
da nas u ovoj novoj godini što izdašnije podupru želeći im
»Sretnu novu godinu 1902.«
Uredničtvo.