DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. I. u ZAGREBU, 1. siečnja 1902. God.XXVI.


Uvrstbina oglasa: za 1 stranicu 16 K.; za ´/2 stranice 8 K.; za ´/a stranice
5 K. 20 fil.; za ´A stranice 4 K. — Za višeisratno uvrštenje primjerena popustbina.


U oči nove godine 1902. — prigodom 25godišnjice
obstanka hrv.-slav. šumarskoga
družtva i organa mu „Šumarskoga lista".


Minulo je 25-godina što je osnovano u Zagrebu naše hrv.slav.
šumarsko družtvo. Odmah od početka, kad je družtvo
osnovano i u život stupilo, počelo je ono izdavati i svoje glasilo:
»Šumarski list«. Razvoju družtva odgovara u glavnome
i razvoj samoga družtvenoga glasila.


Dosta je skroman bio u početku i broj družtvenih članova
a skromno je bilo u početku i družtveno glasilo. Organ
družtva nije još mogao izlaziti kao mjesečnik, a množtvo je
članaka izlazilo u njem na njemačkom jeziku.


Ne će se tomu čuditi onaj, koji pozna prilike, koje su u
našem šumarstvu prije četvrt stoljeća još vladale. S jedne strane


t. ZV. Provincial u kojem je djelovao maleni broj šumara;
s druge strane Vojna Krajitia u kojoj je šumarstvo bilo već
liepo uredjeno, ali mu je bio uredovni i običajni jezik njemački.
Dapače mnogi naši domaći šumarski stručnjaci, izučiv sve nauke
na njemačkom jeziku, nisu imali dovoljne vještine, da pišu
svoje članke hrvatskim jezikom. Uz to bilo je bivšoj Vojnoj
Krajini i mnogo stranaca, koji u obće nisu hrvatskomu jeziku
vješti bili. Tako su u »Šum. listu« i članci na njemačkom