DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 29     <-- 29 -->        PDF

— 27 —


Kamenita sol počela se je na sve četiri strane svieta razvažati,
a drvo dobilo je sasma drugo opredjeljenje i uporabu,
te je u ono doba počela prava trgovina sa gradjom, koja je
svake godine sve vede i vede dimenzije zauzela.


Svekolike do uporabe dolazede drvne gromade došle su u
ruke stručnih drvotržaca, a posliedica toga bila je, da se je
drvo počelo kao znameniti trgovački produkt znatno cieniti.


Posliedica navedenog bila je, da su se naročito u privatnom
posjedu nalazede sastojine prenaglo stale sjedi i naskoro došlo
se je do osvjedočenja, da produkcija potrošak znatno nadmašuje.


U ovo kritično doba prenio je šumski erar ugovorom svu
drvnu produkciju u marmaroškoj županiji, znamenitoj u to
doba bečkoj kući Bernharđ PoUak — koja je konačno sasvim
propala.


Nastala je naime stagnacija u prodji onih silnih množina
Četinjastog drva nakladanih na logorištih duž Tise. Drvo je
dapače sagnjilo, ili bijaše takovo u najboljem slučaju na gorivo
pocjepano.


Uslied neizmjernih zaliha na drvu, pale su ciene na tako
nizki stepen, da se nisu niti troškovi izradbe pokriti mogli.


Do godine 1898. stajala je kuda Groedla u neprekidnom
savezu sa šumskim erarom tako, da se je uslied intenzivne
manipulacije opet sve na boljak okrenulo, i velika budućnost
tamošnjim sastojinama osjegurala.


Poslie toga pokazala se je u Ugarskoj tako velika potreba
na iglastom drvu, da je ta činjenica i ugar. ministru poljodjelstva
dalo povoda, da se je u Marmarošu provela detailirana
prodaja za sječu dospjelih sastojina putem licitacijah, i pošto
je Preuzvišeni g. ministar uvjete eksporta sasma eliminirao, bile
su i dostalne svote znatno vede.


Kroz taj je postupak obstanak pilanam duž Tise osjeguran
pošto se balvani čak do najdolnjeg toka Tise transportiraju.


Transport tih kusova vodenim putem do ovih pilanah znatno
je jeftiniji nego željeznicom, a kroz to povećala se je i ciena