DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 28     <-- 28 -->        PDF

26


sječe i dođj´e do uporabe, — to je još najpraktičnije —
pošto nede ni jednom pravoužitniku na um pasti, da podje
ikoje stablo samovoljno vapnom obilježiti.


Šumska industrija u Marmaroškoj županiji.


Piše Josip pl. Aue kotar, šumar im. obćine križevačke.
Citajud obsežni šumarski list naših susjednih strukovnjaka
»Erdeszeti lapok« čitao sam u svez. XI. od pr. g. zanimivi
članak pod naslovom : »Sumsko-gospodarstveni odnošaji u Lici«.
Kada daklem, susjedne nam strukovnjake zanimaju naši sumskogospodarstveni
odnošaji, neće mi nitko prigovoriti, ako se u
ovoj maloj razpravici osvrnem na »šumsku industriju u marmaroškoj
županiji« !
Početak šumske industrije u marmaroškoj županiji —
jedna od najznamenitije i najvažnije privrede tamošnjeg naroda —
pada u ono doba, kada se je u istoj županiji počela sol kopati
i promet stavljati.
Prije svega morale su se za izkopanu sol komunikacije
tražiti, — a to bijahu jedino vodeni putevi, kojima se je sol
na daleko transportirala.
Naravna je posljedica toga prometa bila, da je za nebrojene
splavi iz tamošnjih prašuma dosta drva trebalo i tim
drvo do vriednosti dolazilo.
Još za vremena vlade kraljice Marije Terezije bijahu
rieke i šumski potoci, poglavito i bujice regulirane, prokopi
osnovani, u obde znamenite još i dan danas vidljive vodogradnje
izvedene, i to zato, da se je za splavi potrebito drvo do solina
ležedih duž Tise, moglo odpremiti, odkuda se je i opet vodom
do solnih skladišta u »Szolnok« gotova kamenita sol transportirala.
Na taj način prispjelo drvo osušilo se je na logorištih i
vedim dielom za gorivo upotriebljivalo.
Ovakovo stanje trajalo je skoro jedno stoljede.
Sa izgradnjom ugarske sjevero-iztočne željezne pruge, nastala
je i u razpačanju soli znatna promjena.