DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 27     <-- 27 -->        PDF

- 25 —
KJako nam je poznato upotrebljuje se i kod velikih vlastelinstva,
— a to su nam doniekle i naše imovne obćine — kod
markiranja u sitnim proređama »vapno«, tim načinom, da sa
gustom vapnenom kašom svako posjedi se imajuce stablo
okolo panja i u prsnoj visini omaže. Taj posao može u ljetno
doba,- uz pfipomod jednog radnika, veoma lasne izvesti srezki
lugar raded 1—2 dana u tjednu — da i srez nadzirati može.
1 Budu li se u takovim proređama ovdje opisanim, a već
odavno poznatim načinom označivala vaditi se imajuča stabla,
biti i (Se taj posao za 70 do 80"/^^ jeftiniji, nego dosadašnje markiranje
sa; malim Gohlerovim kolom. -´ ´;
L; M-Kod doznake pako bit de^ dostatno odkroji li se pravoužitkom´stanovitog
sela, okružje x. odsj. y. prorede, u kojoj imadu
svi skupa vapnom obilježena stabla sasjeći i u metre složiti.
Cim j e ta izradba gotova, doči će izaslanik šumarije i svakom
ovlašteniku drvo doznačiti, zabilježiv svaku količinu u t. z.
premjerbeni izkaz, i cieli je problem je najjeftiniji i najtečniji
način konačno riešen.


^\: Sada si tek može doiični procjenitelj, sbrojiv prost, metre
premjerbenog izkaza, sastaviti točnu procjenu goriva i reći:
u okružju X odsj. y. proredi šumskog predjela A. posječena
je na površini od toliko i toliko kat. rali toliko i toliko hiljade
stabala medjutimnog užitka, koji toliko i toliko stotina
prostornih metara dadu. ; .1 = ,


;: Pretvori li te prost, metre u kubične, imade onda istinita
podatke zat. z. gospodarstvenu priglednu
knjigu, koju voditi §. 30. Nap. C od g, 1881. propisuje.
Svaka druga procjena u proredi je više manja problematične
vriMnoSti,


Pokusne su ee plohe u takovim sitnim proredams samo
idealnim pokazale i nedovode nas do ukupnog najtočnijeg
sbroja drvne gromade medjutimnog užitka, već takovi po tim
pokusnim plohama sada više sada manje variraju.


U starijim proređama raditi če se obratno (?), tu ćemo
ona stabla oličiti koja ostanu, a sve sa vapnom neoličeno se