DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— 21 —


0 načinu procjene goriva u našim proredama.


: ´ Piše Josip pl. Aue, kot. šumar I. 0, K.


U novije doba uvelo se je kod nekojih imovnih obdina u
proredama procjenjivanja goriva, odnosno procjenjivanje i obi-
Iježivanje godišnjeg preliminara, tim načinom, da su se u svakoj
takovoj proredi, sva potištena, odnosno u medjutimni užitak
spadajuda stabla, tekućimi brojevi sa t. zv. malim Gohlerovim
kolom obilježila. ;


Tom prilikom neka budu potanje spomenuti:


a) način radnje ;


b) troškovi radnje;


e) zaključci iz jednog i drugog;


a) Način radnje!
Poslujući činovnik snabdjeiven je kod te radnje sliedećimi
predmeti: I


1. Procienbenom knjižicom, koja niže označene rubrike!
sadržaje: : *
2. mjeračkom promjerkom; : [
3. malim Gohlerovim kolom;
4. kutijom crne masti;
5. mjeračkim lancem;
6. nacrtom, mjerilom, šestilom i olovkom.
Nakon što si je procjenitelj pomodju u toč. 5. i 6. navedenog
u naravi izmjerio prorediti se imajuču površinu, koja
se slaže, nu često i ne slaže sa nacrtom dotičnog okružja i
odjela — počima klupiranjem, markiranjem i procjenjivanjem.


A prije toga se je — naravno — o neizpravnosti pojedinog
»Kvadrata« izmjerom u naravi osvjedočio, te prema tomu
u nacrtu rektificirao kako faktično stanje stvari u naravi stoji.


Dotičnom procjenitelju stoje obično 4 do 5 u tom poslu
već dovoljno izvježbanih momaka ili radnika na razpolaganje,
te su to većim djelom t. zv. »lugarski zamjenici!«


Dvojica i trojica od njih zatesivaju sva stabla počam od
4 do 5 cmtr. prsnog promjera, koja se u proredi vaditi imadu,