DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 22     <-- 22 -->        PDF

— 20 —


Taj posao i postupak po oblasti proveo bi se prema poreznim
obdinama na temelju sastavljenih, izkaza i odnosnih podatakah.
Ove izkaze i predloge imali bi sastaviti i podnieti šum.
tehničari u smislu ustanovah provedbene naredbe od 15.11. 1895.
br. 35633.


Tim postupkom ustanovilo bi se, što je šuma, a što nije


t. j . koje »šum. tlo« imade i nadalje kao takovo sastati.
4. Prigodom uredjenja zem. zajednicah, imalo bi se paziti
ne samo na pravnu stranu već i na šumsko-g ospo darstveno
stanovište, t. j. treba paziti na to, da u pravilnik
i odnosni popis nekretninah zem. zajednice, dodju.unesene parcele
onako, kako su propisane u gruntovnici ili katastru, odnosno
kakovo im je stanje sada, ako su uzčuvane kao šuma
nizka ili visoka.
Ako se na to ne bude pazilo, mnogo je »šum. tlo« izgubljeno
za dalnju šumsku kulturu!


5. Gdje se ustanovi, da su popisi posjeda zem. zaj., krivo
sastavljeni i uneseni u pravilnik, ima se stvar prema faktičnom
stanju stvari ureda radi ispraviti, prigodom provadjanja
zakona od 26./III. 1894.
6. Šumsko-tehnička mnienja i predloži, doneseni u tom
pogledu, neka se uvažaju svagdje i u svim instancijama
, pak će biti sačuvana mnoga šuma i »šumsko tlo«.
Mniemo, da smo dovoljno izcrpili ovo pitanje. Z e 1 i 1 i
bi samo to, da se naše želje ostvare, pak če mo
onda za stalno znati »što je šuma išumsko tlo«.


Dok toga ne bude, ne ima napredka ni u šumarstvu, ni
u narodu!


Jedino nam još ostaje sada pitanje, da li su »popisi svih
šuma i drvljem obraslih pašnjaka u zemlji« točni, pošto do
sada nije još riešeno pitanje »što je šuma i šum. tlo« ! ?


Mislimo da niesu!
Pak pošto to nije, nadamo se, da de visoka kr. zem.
vlada riešiti i ovo »velevažno pitanje« na dobrobit naroda
i procvat šumarstva. Daj Bože!