DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 21     <-- 21 -->        PDF

— 19 —


2. Pošto naš šumski zakon ne ima provedbene naredbe i
tumačenja, bilo bi u interesu same stvari, da se normativnom
naredbom visoke kr. zemaljske vlade ovo velevažno pitan
jerieši i uredi, natemeljuzak. cl. VII. od g. 1875.
oburedjenju zemljarine i naputka za procienu
šum ah.
Tim uredjenjem doveo bi se u sklad šum. zakon i ostali
zakoni i propisi, koji su izdani u svrhu uredjenja šumah i
šum. gospodarstva.


3. Pošto prekršaj §. 2. š. z. — kako smo u uvodu spomenuli
— za 6 mjeseci zastaruje, imale bi se ured a rad i
ustanoviti sve stare krčevine i svi takovi prekršaji, na temelju
katastralnih i gruntovnih spisa i nacrta. Ovo bi se provelo
jednolično po poreznih obdinah.
Na temelju ovih podatakah, ima se ureda radi povesti
postupak propisan u §. 3. š. z. i to kako sliedi:


a) Sa obdinskim šuma i pašnjacima postupalo bi se,
kako to propisuje šumski zakon od 26. ožujka godine 1894.
kojim se uredjuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u
šumah stojećih pod osobitim javnim nadzorom, i zakon o uredjenju
zem. zajednica.


b) Sa privatnim šumama, koje nose na sebi karakter
§ 6. i 7. š. z. i unesene su u ka taster, ima se po oblasti
povesti ureda radi postupak, propisan u §§. 19. i 20. š. z., i
ureda radi provesti zagajene i pošumljenje dotičnog »šumskog
tla«.


c) Sa privatnim šumama unešenim u kataster, a koje
nisu na absolutnom šum. tlu«, a predleže slučajevi označeni
u §. 2. i 3. a. z., ima se povesti postupak propisan u §.


23. š. z. t. j . stvar izviditi i odlukom izredi, da li se dotična
parcela, unesena u gruntovnici ili katastru kao šuma, imade i
i nadalje kao »šum. tlo« smatrati i pošumiti. Odnosno imao
bi se naknadno povesti postupak u svrhu naknadnoga podjelenja
dozvole krčenja.