DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 20     <-- 20 -->        PDF

— 18 —


§. 25. pr. n. propisuje: »Glede uživanja šumah
valja svakako u statutu poskrbiti se za ustanovu, da se nuždno
šumsko osoblje ima namjestiti, i da se koli za taj trošak, toli
i za trošak za radnike, što ih treba za obavljanje šumskih
radnjah, nadje potrebno pokride (§, 12. zakona od 26. ožujka
1894.)«.


Kada bi se prigodom uredjenja zem. zaj., uvažila oznaka
šum. kulture, označena u gruntovnici ili katastru (na temelju
§. 4. i 5. iste pr. n.), za svaku parcelu i njenu površinu, bilo
bi dovoljno obdinskih šuma, kojima bi bio po §. 22.
pr. n. osjeguran »trajni obstanak«; a »glede uživanja tih
šumah« vriede i onako ustanove jur spomenutog zakona od


26. ožujka 1894. Mi bi mogli i dalje pisati o tome — a naročito
0 šumah i pašnjacih naših zem. zajednicah. Pošto pitanje
razpravljamo na drugom mjestu u našem šum. listu, to prelazimo
na samu stvar.
Na pitanje »što je šuma« (šum. tlo)? i što se kao takovo
smatrati imade, odgovoriti nam je suglasno sa velecienjenim


g. piscem:* »Da se za vrst kulture (dakle i šumske)
ono stanje mora smatrati mjerodavnim, koje je
uneseno u stalni kataster, kada je isti UVeden.
U slučaju, da su od tada nastale promjene u osobi posjednika
ili u objektu, tad se može uvažiti samo ona
promjena, koja je zato propisanim postupkom po
oblasti ustanovljena i zabilježbom u katastru
priznata.


Prema do sada navedenim i napred dokazanim primjerima
muijemo, da bi se i u smislu navedenih zakona imale smatrati
šumom, odnosno šumskim tlom, te staviti pod udar šumskoga
zakona, sve one površine, koje su spomenute pod točkom
1—4** uvodno spomenutoga članka.


U interesu same stvari bilo bi i sliedede:


1. U koliko je manjkav naš šumski zakon u to m pogledu,
neka se upodpuni novimzakonom
* Vidi str. 348. »Š. L,« za g 1901.
** Vidi stranu 349. »Š. L.« g. 1901.