DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— 13!: —


?´;´ rg.jjfl; provedbene naredbe´od 19. rujna 1897. br..54510.
k zakonu 0 uredjenju zem. zajednicah propisuje:


»Kad se uredjuje zajednica, koja je vlastnica suma
ralja svagda pozvati u tu prvu skupštinu i nadležnog urednika
šumarske struke«.


§. 12, kaže: Nijednomu pozvaniku ne može se uzkratiti,
da izreče svoje panienje!


< Kada bi´se šumar k tomu uredjenju pozivao i njegovo
mnienje uvaživalo, došle bi sve šume i šum. tla« unesene u
gruntovnici ili, katastru u pravilnik!


Ali se obratno dogadja! Naš seljak-ratar zazire od svakog
šumskog uredjenja, a naročito od uredjenja njegovih šuma i
pašnjaka, današnjih zem. zajednicah s kojima je u
uzkom savezu od poroda pak do smrti!


Obično su takovi kompleksi oko selah i naseljah, pak je
u njima nadi seljaka i po danu i po noći. »Slobodan je!«
S toga ako budemo svi onako radili, kako naš seljak hode,
nestalo bi brzo svih šuma!


;^ Zaoto seljaci t. j . odbo r prigodom uredjenja z. z. i prikazuju
sve »šume i šum. tla«, unesene u gruntovnici i katastru,
kao pašnjake, šikare, grmovja i t. d., samo da tobože
n ep 0 d p a n u pod udar šum. zakona, pod
šum. upravu, nadzor i gospodarenje u smislu
zakona od 26. ožujka 1894. kojim se uredjuje stručna uprava


i: šumsko gospodarenje u šumah, stojedih pod osobitim javnim
nadzorom !


»Evo i na ovaj način nestaje »šumah i šum. tla«. Zašto?


Jer. nije nigdje u provedbenoj naredbi k zakonu o uredjenju
zem. zajednicah i z r i č n o kazano, da imaju u pravilnik
dođi unesene sve parcele onako, kako su u gruntovnici
ili katastru označene!


§. 22. iste provedbene naredbe glasi: »Kod sastavka
ptaVilnika valja svedj pred očima imati poglavito to, da se


udare temelji trajnom u obstank u zemljištni h
zaj ed n i c a h i t. d.
2