DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 18     <-- 18 -->        PDF

— 16 —


»Gdje su u evidenciji, i gdje su popisana" u naredb i
predvidjane šume i šumska tla?


»Da li je mjerodavna stara ili nova gruntovnica« ?


»Da li je mjerodavan stari zemljarinski kataster ili novi,
gdje su već promjene kulturah ^(naročito izkrčene šume) provedene
« ?


Jest, to je velevažno pitanje, što riešiti valja!


Valja ustanoviti, koja su to »privatna i obćinska šnmišta
i šumska tla«, koja se ponovno zagajiti i pošumiti moraju!


§. 40. prov. nar. propisuje: »U šumah u kojih nisu
posjedovni odnošaji i prava pojedinih ovlaštenikah
o načinu uživanja uredjena, ima kr. kot.


šumar nastojati, (la se takove šume ue samo uzdrže,


nego i primjerenim načinom gospodarenja potraj
no uživaju, i t. d «.
«Isto će on glede uredjenja pašnjakah imati učiniti i t. d.«
Nadalje:


»U smislu §. 41. prov. nar. imade kr. kotar, šumar naposeb
paziti na to, da se po propisih §. 9. i 18. š. z, užitak
na drvu iz šumah obćinskih ili zajednicah primjereno
crpi i po mogućnosti stegne, ako to stanje šumah zahtjeva
i t. d.«


»Koje su to šume, u kojih niesu posjedovni odnošaji uredjeni,
kao ni prava pejediuih ovlaštenikah?« To jesu obćinske
šume ili šume naših zemljištnih zajednica!


Taj posjed uredjuje se na temelju zakona o uredjenju zem.
zajednica od 25. travnja 1894. Samo uredjenje gospodarenja i
uprave sa posjedom zem. zajednica pako prepušteno je samoj
zem. zajednici, da to pravilnikom učini.


Tako u mnogi pravilnik dolaze upisane mnoge šumske
parcele — kao pašnjaci! Te šume otudjene su šum kulturi
za uvjek. Zašto? Jer nije nigdje točno propisano, da
se »šum. tlo« uneseno u gruntovnici ili katastru
imade i nadalje kao takovo ostati i u pravilnik
unieti!