DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 17     <-- 17 -->        PDF

´ - 15 —


»Sto je do god. 1894. takorekudi bila neuredjena šumskotehnička
služba kod političkih oblasti«.


Nije ali ni time još svemu udovoljeno i cilj postignut!
Treba naredbenim putem u provadjanju gore-spomenutog zakona
od 26. ožujka 1894. ošum. gospodarenju i t. d. jasno i izra zito
kazati, što se ima i mora smatrati kao šuma i šum. tlo !


Ne bude li toga, ne moguće je šumskim tehničarima provadjati
ustanove, gore citiranih zakona! Na temelju ij. 36.
gorespomenute provedbene naredbe od 15. srpnja 1895. broj
35633. »kr. kotar, šumar dužan je, da u svom području svake
godine najmanje jedan put pregleda sve šume, stojeće
pod osobitim javnim nadzorom, napose sve veće privatne
i obćinske šume i t. d.«.


Naročito ima u smislu §. 37. prov. nar. »iztražiti najprije
one šume, za koje je šum. zakonom propisan izvjestni način
gospodarenja ili za koje bi se imao odrediti osobiti način postupanja«,


Ovamo spadaju šume, na koje se protežu ustanove §§. 5.


6. 7. 9.—18. i 19. š. z.
Temeljem §. 38. pr. n. »kr. kotar, šumar imati će u postupku
povedenom glede šuma navedenih u §. 37. o. z. preduzeti
predhodne izvide i razprave; odnosno stavljati obrazložene
predloge, da se zagaja po §. 10. š. z. provede, ih umjetno pošume
u smislu §. 3. š. z.«.


U smislu §. 42. p. n. »kr. kotar, šumar ima pregledati
sva Šumišta, koja se po smislu ustanovah §§. 2. 13.
š. z ponovno pošumiti moraju i t. d.«; a po §. 43. pr.


n. ~^>gdje se radi o pošumljenju novoizsječenih šumskih
djelovah (§. 3. š. z.) i t. d.
U smislu §. 48. pr. n, imati će on šumski ogoj u svakom
smjeru unapredjivati, a naročito vlastnike šumah pobudji vat
i na pošumljenje raznih za šume prikladnih zeraljištah i t. d.


Kako vidimo, kr. šum. tehničari imadu na temelju ove
naredbe široko polje zarad, naročito usljed toga »što se ova
šumišta ponovno pošumiti moraju«!


»Nastaje ali sada važuo pitanje, koja su to šumišta i koja
su to šum. tla« ?