DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— 14 —


§. 209. Svako pojedino zemljište, nalazede se u obsegu
šume, koje je stalno namienjeno drugoj vrsti težadbe,
kao: oranice, livade, pašnjaci , kućišta i t. d. imaju se izmjeriti
kao posebne čestice. Sistematično nije se gospodarilo
u nizkih obćin. šuma: ali su one ipak sačinjavale velike
komplekse.


Pašnjaci izmjereni su kao posebne čestice.


Muijemo, da su od g. 1851. pak dalje, sve šume toČno
popisane, izmjerene i unesene u stalni zemljarinski kataster!
Taj popis šuma i šum. tla imade i danas svoj
oslonuzakonu.


Što su mnoge čestice poharačene i izkrčene, ne mjenja
ništa na stvari.


Sume bile su i prije za vrieme Krajine pod nadzorom
državne vlasti. lieglement za šumsku službu u c. kr. Vojnoj
Krajini, imao je u svemu provadjati šum. zakon uveden 3. II. 1860.*
U ovom zakonu sadržani su propisi za državne, obćinske i privatne
šume. Dapače §. 72. propisuje : za pokriče potrebah na
drvu krajiškoga stanovničtva kao i ostalih nuzužitaka istih,
ima se obzir uzeti i na drvom obrasle pašnjake,
kao i na obćinske šume« !


Kazumjevati moramo to tako, da su sve šume već izlučene
i popisane bile, na temelju jur izdanih propisali o izmjeru
i ustanovljenju stalnoga katastra.


Kada je Krajina ukinuta, vriedio je i dalje isti šumski
zakon, a vriedi danas.


Podpunim pravom možemo uztvrditi, da su sve popisane
šume bile pod nadzorom oblasti — od uvedenja šum. zakona
u biv. Krajini i Provincijalu — pak do danas.


Sto su mnoge šum. čestice izkrčene, poharačene, napuštene
i t. d , leži krivnja u neprovadjanju šum. zakona i njegovih propisa.


Nesliedi ali od tuda, ako se propusti formalnost
n. pr. prijava krčenja, haračenja i t. d.,
učiniti, da onda mora prestati i bivstvo šume! Glavna krivnja
0 tome jeste občenita. A ta je?


* Vidi str, 511. i 512. Š. L. od g. 1900.