DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 15     <-- 15 -->        PDF

— 13 — .
Ta interpelacija odnosi se baš na takove parcele, koje se
u »popisu šuma« nalaze, a upisane su u gruntovnici i katastru
kao šuma i šum. tlo!


Mi imademo pred sobom veliko narodno-gospodarstveno
pitanje za riešiti! Narod treba pašnjaka, a boga mi i šuma,
jer privatnih šuma nestaje!


Moramo biti na čistu, što je u takovih zem. zajednica
šuma i šum. tlo, jer inače neče biti polučena svrha označena
u §. 1. zakona od 26./III. 1894. o šumskom gospodarenju.


Temeljni kraj. zakonik izdan je 7. svibnja 1850. a »naputak
za izmjeru u c. kr. Vojnoj Krajini sankcioniran je po


c. kr. ratnom ministarstvu 26. studenoga 18.51 , kako vidimo
temeljni krajiški zakonik jeste stariji, pak opredjeljenje takovih
površina, označenih u §. 17. imade temeljitu zakonitu podlogu
Zato treba riešiti pitanje, koje se obć. šume (ili pašnjaci)
imadu smatrati kao takove. Treba izlučiti za uredjeuje šum.
gospodarstva sve obč. šume uz točnu oznaku rudine par. broj
površine i t. d.


Tu su opet mjerodavni: »stalni zemalj. kataster« i po
naputku obavljena izmjera !


§§. 104. — 211. spomenutoga naputka od g. 1851. točno
opredjeljuje, da šumar, stručnjaci imadu biti prisutni^ »kada
se ustanovljuje i mjere šumske čestice«. Da je tomu svojedobno
i udovoljeno, svjedoče, nam odnosni elaborati, jer manje
više imademo u svih poreznih obćina bivše Krajine posebno
popisane obć. šume (Gemeinde-Wald), pašnjake (Hutvveide) itd.


Da su obć. šume posebno izlučene bile, a pašnjaci posebno,
sliedi temeljito i zakonom opravdano iz §§. 208.
i 209. koji glase :*


§. 208. U šumah, gdje se sistematično ne gospodari
, moraju se pododjeli ustanoviti prema faktičnom stanju,
pak usljed toga napose prikazati površine, koje su obrasle visokom
šumom, uizkom šumom, tvrdom, mehkojn ili mješovitom
vrsti drva.


* Vidi str. 346. Š. L. od g. 1901.