DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1902 str. 12     <-- 12 -->        PDF

— loma
da su kasnije izkrčeua, poharačena i eventualno bez do


zvole u inu kulturu ili pašnjake pretvorena!


To je bez dvojbe zakonita podloga.


Kako ćemo sadašnjeg vlastnika šume ustanoviti, kat. broj
i površinu iste? Iz tada osnovanoga stalnoga katastra
! Znamo da su radnje oko zemljarinskog provizorija dovršene
u Hrvatskoj g. 1859,60., a potanka izmjera u Hrvatskoj
i Slavoniji dovršena je g. 1863. a u biv. Krajini 1876.


Šumski zakon stupio je u kriepost u biv. Provincijalu g.
1858., a u biv. Krajini dvie godine kasnije t. j . g. 1860 kada
je već popis i izmjera zemalja provadjana.


Šumski zakon zatekao je već popisane i izmjerene šume
i šum. parcele, koje su kasnije služile za sastav stalnog katastra,
koji je g. 1883. dogotovljen.


Za vrieme Krajine vodjene su kod svake kumpanije gruntovne
knjige, koje su sve vlastnike posjeda sadržavale ; dočim
u biv. Provincijalu obstojale su stare gruntovne knjige. Ovi
stari gruntovni napisi (uložci) i stalno osnovani kataster služili
su i kasnije za zastav nove gruntovnice. Naročito služio je u to
ime stalno osnovani kataster.


Na temelju ovom, osnovana je nova gruntovnica.


Ako budemo pomno potraživali, naći ćemo u staroj gruntovnici
i katastru sve starije šume i »šum. tlo« — brojno i
parcelarno popisano.


Nu da od prije izkrcene i zapuštene šume šumskoj kulturi
privedemo, manjka nam svaka zakonita podloga! Te su
površine izgubljene za šumsku kulturu. Mi se s napred spomenutih
razloga, slažemo sa velecienjenim gospodinom piscem
gdje navadja:* »Da se i sve ono tlo, koje je u stalni
zemljarinski kataster, prigodom njegovoga prvoga
sastavka kao šuma uneseno, ima i u smislu
postojećega šumskoga zakona šumom smatrati!«


Stalno osnovani zemljarinski kataster jeste izvor svih današnjih
gruntovnih knjigah i posjedovnih listova. Zaoto u
istima tražimo popisane šume i šum. tlo !


* Vidi str. 347. Š. L. od g. 1901.