DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 47     <-- 47 -->        PDF

SADRŽAJ.


strana


Šumarstvo u Srbiji. Piše M 585—595
Kako postaju naši suharevi? Piše J.—M 596—602
0 procjeni šumah pomolu tangencijalne promjerke ili taehj


dendrometra. Piše Mirko Puk, kr. žup. šum. nadzornik 602—605
0 pošumljenju krasa u području Grorice i Gradiške ... . 606—614
Listak. Osobne viestni: Odlikovanje — Imenovanja. — f Su


marnik Bogoslav Hajek 614—615
Družtvene viesti: Zapisnik sjednice upr. odbora hrv.


slav. šumarskoga družtva 615—620
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo. ........ . 620—621
Promet i trgovina 621—6´22
Različite viesti: SlušaSice na visokim školama. — Dr


žavni izpit za samostalno vodjenje šumskoga gospodarstva.
— f Robert pl. Devan. — Ovogodišnja
skupština hrv.-slav. šumarskoga družtva. — Na znanje


p. n. gg. novim članovima našega družtva, —
Prvi lugarski tečaj u Topuskom. — Zlatni bor. —
Nova tvornica za svinuto pokuetvo u Hrvatskoj. —
Banovačka željeznica. — Šumarstvo u Ugarskoj
1900. — Postaja berlinskoga akvarijuma u Rovignu
u Istri 622—625
Natječaj i oglasi 625—628


Ovomu broju prileži „Imenik članova brv.-slav. šumarskoga družtva za
ffodinu 1901.