DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 626 —


Prednost imađu molitelji, koji su u istom svojstvu jur kod imovnih
obeina služili.


Šumsko gospodarstveni ured imovne občine
Krize vačke.


u Belovaru, dne 19. studena 1901.


Upravitelj : B e c k, v. r.


Broj 1670. — 1901.


Oglas dražbe.


Kod podpisanog ureda II. banske imovne obeine u Petrinji obaviti
će se u smislu naredbe visoke kr. zemaljske vlade odjela za unut.
poslove, od 14. listopada t. g. broj 66.254 odnosno 11. studena t. g.
broj 76436, dne 12. prosinca 1901. u 11 sati prije podne prodaja dolje
označenih stabala, odnosno bukovih gorivih drva i to: (Vidi str. 627.).


Obćeniti dražbeni uvjeti.


1) Dražba će se obaviti iskljuSiv ustmene ponude, jedino na temelju
pismenih ponuda (oferta).


2) Ponude (oferti) primati će se najkasnije do 11 sati gore naznačenog
dana prije podne, koje nudioca odma vežu, nakon što ih je
predao.


3) IJ ponudi valja naročito naglasiti, da su nudiocu svi uvjeti prodaje
točno poznati, i da iste u cjelosti prihvaća. — Uz to se imade ponudi
priložiti u ime jamčevine (vadiuma) 57o od ponudjene svote.


4) Gorivo drvo prodati će se ovom dražbom po prostornom odnosno
kubičnom metru, uz premjerbu.


5) Pobliži uvjeti mogu se doznati kod pođpisanoga ureda i kod
ovopodručnih kotarskih šumarija u Bubici, Dvoru i Blinji.


Šumsko-gospođarstveni ured II. banske
imovne obćine.


u Petrinji, dne 19. studena 1901.