DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— «a5 —


predak u gospodarstvu onih površina, kojih je gospodarstvo država u
svoje ruke primila. — Ne bi bilo sgorega, da bi se i kod nas takova
izvješća izdavala, jer je inače teško, pače jedva moguće, doći do podataka,
koji bi ipak mogli u mnogom zanimati i šire obćinstvo a svaka bi ih
struka u svojem stručnom glasilu zabilježiti mogla.


Postaja berlinskoga akTarijuma u RoTignu u Istri. Da se
obskrbljuje raznim ribama i životinjama iz jadranskoga mora, osnovao
je berlinski akvarij posebnu svoju postaju u Rovignu u Istri. Postaja
ima svoju lih u tu svrhu sagradjenu uglednu kuću u neposrednoj blizini
luke. U prizemlju ove kuće nalaze se radionice, rezervoari i posude
u kojima razne ribe i mnogovrstne morske životinje žive drže i hrane, i
sve po malo priučavaju na nešto hladniju morsku vodu. Nakon više
vremena odpremaju se tada uz nuždni oprez i opremu brzim vozom u
Berlin. Imali smo nedavno priliku ovu liepu i zanimivu postaju posjetiti,
a samo čudimo se, da naša monarkija na svojem moru ovakove postaje
ne ima.


Broj 7536. — 1901


Natječaj.


Kod podpisane imovne obćine razpisuje se ovime natječaj za popunjenje
ispražnjenog mjesta šumarnika kao upravitelja gospodarstvenog
ureda u VIII. nadnevnom razredu sa godišnjom plaćom od 2800 kruna,
stanom u naravi, paušalom za uzdržavanje službovnih konja od godišnjih
1600 kruna, deputatnim zemljištem od 10 jutara 1294(2]´´ ^ naravi i 150
kruna relutuma, 32 prostorna metra ogrieva u stan postavljenog, pravom
zaračunanja propisanih dnevnica za vanjsko službovanje i pravom promaknuća
u višji plaćevni razred.


Molbe obložene sa:


1) krstnim listom, 2) syjedo6bom o svršenim naucima, 3) svjedočbom


o položenom višjem državnom ispitu za samostalno vodjenje šumskoga
gospodarstva, 4) svjedočbami, odnosno ispravami, o dosadašnjem službovanju,
5) liečničkom svjedočbom o podpunom zdravlju i fizičkoj sposobnosti,
6) svjedočbom nadležne oblasti o moralnom i političkom ponašanju
imadu se do 10. prosinca 1901. putem predpostavljene oblasti ili ureda
upraviti na podpisani ured.
46
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 44     <-- 44 -->        PDF

— 626 —


Prednost imađu molitelji, koji su u istom svojstvu jur kod imovnih
obeina služili.


Šumsko gospodarstveni ured imovne občine
Krize vačke.


u Belovaru, dne 19. studena 1901.


Upravitelj : B e c k, v. r.


Broj 1670. — 1901.


Oglas dražbe.


Kod podpisanog ureda II. banske imovne obeine u Petrinji obaviti
će se u smislu naredbe visoke kr. zemaljske vlade odjela za unut.
poslove, od 14. listopada t. g. broj 66.254 odnosno 11. studena t. g.
broj 76436, dne 12. prosinca 1901. u 11 sati prije podne prodaja dolje
označenih stabala, odnosno bukovih gorivih drva i to: (Vidi str. 627.).


Obćeniti dražbeni uvjeti.


1) Dražba će se obaviti iskljuSiv ustmene ponude, jedino na temelju
pismenih ponuda (oferta).


2) Ponude (oferti) primati će se najkasnije do 11 sati gore naznačenog
dana prije podne, koje nudioca odma vežu, nakon što ih je
predao.


3) IJ ponudi valja naročito naglasiti, da su nudiocu svi uvjeti prodaje
točno poznati, i da iste u cjelosti prihvaća. — Uz to se imade ponudi
priložiti u ime jamčevine (vadiuma) 57o od ponudjene svote.


4) Gorivo drvo prodati će se ovom dražbom po prostornom odnosno
kubičnom metru, uz premjerbu.


5) Pobliži uvjeti mogu se doznati kod pođpisanoga ureda i kod
ovopodručnih kotarskih šumarija u Bubici, Dvoru i Blinji.


Šumsko-gospođarstveni ured II. banske
imovne obćine.


u Petrinji, dne 19. studena 1901.
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 45     <-- 45 -->        PDF

627
6 * 03


ga 0


4»i a .


S § . W SJ<


^5=a OJ


M


OJ O


ti


2,05´^
>cs: >co o


1
1
o ^ 53 cl


O a) 2 2
*^ S ^ i L s


iK o ;^


´ ´


! C3


m Go oo 03 CO CDCC CO (M " ^ I I ^


´ Ci -^ 1 1 1


tC -^ (N ot!:
D I>- CO » CO CO I I 1 1 1


eo co -^ co ^ 1-10:1 — 00 CO 0 0 00 CO


^ 1


f? .s -^ »O t- T-t rH !>´rte CO t- lO TtH -^ 0 0 0
CO G<] t- C^ CO CO Ol-^ "«:H lO CO OS t-t— ^ (M


1^


! 2 P 14 -* ´rH^CC "^ CO ci? -^ CO G^ Qq (Ta 0^


^ Oi ^ (7i


´M


i =3 (?;i ´^ OAtJoS 1 III


a
a
CN — 1 1-1 Cd CO 00 0 00 !M
1 III


rH (?q 1 0 ^ 0 C^ CN 0 00 CO
Oi


m ^
OAUOS


1 III 1 11 1 II II 1


+= a
CD 00 1 1


nCpBjS


CD CN 1 1 05
PQ


1 1 1 1 1 1 II


os -H


N


O


C-M 1 1


0


BpBraoil 1 CO CO ´ 1 1 1 1 1 II II


a


O


OAUOS


[ 1 Ml 1 1 ´ 1 11 II 1


co


4J


"
"
O ^ (M 05 0 lO
Cđ nCpisjS 1 00 t- lO — 1 1 ´^ 1 1 1 1 I CD
lO -^ CO OD


00


^ CO 1-1 1 1 CD 1 1 1 II 0
^


w


CM O * CO * CO
BpBUI05[ 1 1

^H CD I-´ CD


lO CO ^ ^


rH r-^ 1 1 02 1 1 1 II


1
1
\a


1


CO


Jisfgpo ^ co"-^


-MhHMl -v-ih-Hh-4M^—^^-H^^l-^h-^HH^-;(


l—1 t—, ^ HH K^ 1—( |_| M h


afznino


>^X


a.
bo a
M


o ´


T-H ^H


^ -M ,M P
o 0 > ^ ^ .


a 0 w m


0 0


1 s


a


03
l-H


0:3 r
^ c
.a .a «


´E s ^ ^ rt


c3 OS g


^ S =3 0; TO


2 %


^ ^H !3


0 >^


S p-i Ma


1
1
^ ^


BfUBlU ng BOTqn(j JOA(J Bfmia


ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 628
S. IKI o 6 o Z:L ca. a.
trgovina orudja i lovnih potrepština.
SSagrre´b, lE´alača, I . xa.r-^-šted.io2:iice.


Ciei lUh


najbolje vrsti
svaki višeputa
aporabiv


100 kom. Lefaucheaux sivih Caliber 16 K. 85 fil.
100 ,, istih smeđjih ,
,, 12 65 „
100 „ Lancaster sivih 16 15 „
100 n Pa t ent-Lancaster smedjih „ 16 45 „
100 „ istih smedjih „ ..._„.,,


12 95
Sve ostale vrsti u svimi Calibri najjeftinije. U jedan post
5 kila omot stane 700 kom. Calibra 16, a 600 kom. Calibra 12


Ciene
gotovih


naboja.


Ovi su^punjeni najboljim barutom, pod mojom pazkom točno
jedan kao drugi izradjen, a svaki označen brojem sadržavajućeg
špriha.


U manjimi mjesti ne može si nitko tako dobre i točne naboje
sam napraviti, jer se ne dobije takov barut niti stoje na razpolaganje
takove sprave kakove sprave ja rabim.


Normalna količina baruta jest za Caliber 16 4´/2 grama, a za
Caliber 12 S´/^ grama. Na zahtjev mećem manje ili više baruta.
100 kom. Lancaster-naboja sivih Caliber 16 . . . 7 K. 90 iil.
100 „ Patent Lancaster naboja smedjih Caliber 16 8 , 50 „
100 , istih naboja smeđjih Caliber 12 .. . 9 „ 90 ,


Sve ostale vrsti naboja u svimi Calibri najjeftinije. Ciene se
razumjevaju loco Zagreb bez omota, plativo pouzećem.


Poštom šaljem najmanje jedan sandučić svake vrsti naboja u
koji stanu 100 kom. Caliber 16, a po prilici 85 kom. Calibra 12.
Prigodom naručaba — za koje najučtivije molim — neka se


velecienjeni naručitelji na ovaj list pozvati blagoizvole.
Uz lovački pozdrav, odličnim štovanjem


S. ISIočonđ-a.
Uređjuje IvanPartaš,prof. šum. akademije u Zagrebu. Tiskara C. Albrecht (J. Wittasek),