DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 43     <-- 43 -->        PDF

— «a5 —


predak u gospodarstvu onih površina, kojih je gospodarstvo država u
svoje ruke primila. — Ne bi bilo sgorega, da bi se i kod nas takova
izvješća izdavala, jer je inače teško, pače jedva moguće, doći do podataka,
koji bi ipak mogli u mnogom zanimati i šire obćinstvo a svaka bi ih
struka u svojem stručnom glasilu zabilježiti mogla.


Postaja berlinskoga akTarijuma u RoTignu u Istri. Da se
obskrbljuje raznim ribama i životinjama iz jadranskoga mora, osnovao
je berlinski akvarij posebnu svoju postaju u Rovignu u Istri. Postaja
ima svoju lih u tu svrhu sagradjenu uglednu kuću u neposrednoj blizini
luke. U prizemlju ove kuće nalaze se radionice, rezervoari i posude
u kojima razne ribe i mnogovrstne morske životinje žive drže i hrane, i
sve po malo priučavaju na nešto hladniju morsku vodu. Nakon više
vremena odpremaju se tada uz nuždni oprez i opremu brzim vozom u
Berlin. Imali smo nedavno priliku ovu liepu i zanimivu postaju posjetiti,
a samo čudimo se, da naša monarkija na svojem moru ovakove postaje
ne ima.


Broj 7536. — 1901


Natječaj.


Kod podpisane imovne obćine razpisuje se ovime natječaj za popunjenje
ispražnjenog mjesta šumarnika kao upravitelja gospodarstvenog
ureda u VIII. nadnevnom razredu sa godišnjom plaćom od 2800 kruna,
stanom u naravi, paušalom za uzdržavanje službovnih konja od godišnjih
1600 kruna, deputatnim zemljištem od 10 jutara 1294(2]´´ ^ naravi i 150
kruna relutuma, 32 prostorna metra ogrieva u stan postavljenog, pravom
zaračunanja propisanih dnevnica za vanjsko službovanje i pravom promaknuća
u višji plaćevni razred.


Molbe obložene sa:


1) krstnim listom, 2) syjedo6bom o svršenim naucima, 3) svjedočbom


o položenom višjem državnom ispitu za samostalno vodjenje šumskoga
gospodarstva, 4) svjedočbami, odnosno ispravami, o dosadašnjem službovanju,
5) liečničkom svjedočbom o podpunom zdravlju i fizičkoj sposobnosti,
6) svjedočbom nadležne oblasti o moralnom i političkom ponašanju
imadu se do 10. prosinca 1901. putem predpostavljene oblasti ili ureda
upraviti na podpisani ured.
46