DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 42     <-- 42 -->        PDF

— 624 —


bi odmali umro i tako je to jedino drvo, koje čuvar šume ne mora
čuvati. M.


Nora tvornica za svinuto pokućtro u Hrvatskoj. Kako „Hrvatski
trgovac" javlja, osnovat će gospoštija grofa Lamberga u Varaždinu
novu tvornicu za savijeno pokućtvo i to već koncem ove godine. Kako
je poznato pravi se ovakovo pokućtvo od bukovine, a´ kako je prodja
bukovine kraj svega obilja bukovih šuma slaba, to nam je veoma drago,
Sto će ovo novo poduzeće trošiti baš bukovinu tu pepeljugu izmedju
naših domaćih vrsti šumskoga drveća i tim donekle povoljno uplivati
na rentabilitet bar nekih naših bukvika. Uz to će domaće žiteljstvo
gusto naseljene Podravine, eventualno Zagorja, moći naći u toj tvornici
zaslužbe, a takve upravo u tim krajevima malo ima. Da će se to
poduzeće baš u zapadnoj Hrvatskoj podići, tim nam je draže, što se naša
industrjialna poduzeća nalaze većinom u Slavoniji, gdje narod i onako
nije zarade toliko potreban koliko u samoj Hrvatskoj, koja ima gušće
pučanstvo a mnogo lošije zemljište.


Banoračka željeznica. U istom listu čitamo, da je pitanje t. z.
banovačke željeznice došlo ipak u povoljni stadij, jer se evo već i ekspropriaeija
zemljišta za tu željeznicu obavlja i dobro napreduje, a to je
dokaz, da se i samom gradnjom valjda ne će otezati. Bude li se ta željeznica
izgradila, moći će se u tim krajevima stvoriti uvjeti za podizanje
industrije, a moći će se lako i izgraditi industrijalne željeznice, kojima
bi se omogućila eksploatacija šuma u našoj Banovini. Šumska je taksa
danas u tim šumama tako malena, da gotovo nije vriedno šume ni prodavati,
jer kad bi se prodati htjele, morale bi se gotovo u bezcienu dati.


— Preostala bi sada samo još županija ličko-krbavska — koja još sveudiljno
nema ni pedlja željeznice — u sredovječnim prilikama. Domaći privredni
odnošaji u ovim se krajevima uslijed toga sve više pogoršavaju. Dokle nisu
ni drugdje imali željeznica, tog najvažnijeg od modernih prometila,
konkurencija je bila moguća, nu kako su po drugim predjelima željeznice
izgradjene a samo ih ondje ne ima, biva i lička konkurencija sve
slabijom a narod sve više ovisan o zaradi, koju nalazi po drugim krajevima

često u dalekom inozemstvu.
Šumarstvo u Ugarskoj 1900. Iz godišnjeg izvješća koje izdaje
vis. ugarska vlada svake godine o svojem djelovanju u obće, a koje se u
izvadku saobćuje i u poluslužbenim novinama, brojila je površina šuma
prošle godine 13,050.847 kat. rali; za 5743 rali više nego godine 1899.
Puste površine pošumljuju se vrlo uspješno i naglo, te zakonski članak


XXIX. od god. 1898. djeluje vrlo dobro. U svem gospodari se u smislu
tog zakona na površini od 3,326.929 rali, pa se već sada konstatuje na