DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 41     <-- 41 -->        PDF

— 623 —


bora obdržavane dne 3. prosinca o. g. Stoga razloga zadoenilo se je
odpremom lista za prosinac.


Na znanje p. n. gg. norim članorima našega družtva. Pošto
više ne imamo na zalihi svih brojeva „Šum. lista", to i uz najbolju volju
ne možemo onoj gospodi, koja su se kasnije tečajem godine kao članovi
prijavili i koji su u družtvo kao takovi primljeni, poslati sve dosele
izašle brojeve družtvenoge organa za ovu godinu, već ćemo dostaviti samo
one brojeve koje imamo. Ona gg. novi članovi, koji ne reflektiraju samo
na pojedine brojeve „Šumarskoga lista" od ove godine, već žele, da im
se isti tekar od 1. siečnja 1902. šalje, neka to na karti izvole javiti
uredništvu istoga (Zagreb, gornji grad, Jurjevska ulica 7), pa će im se
list od toga vremena slati, a prema tomu će i članarinu plaćati.


Prvi Ingarski tečaj u Topuskom Odavno dutila se kod nas potreba,
da se lugari, i to bar oni koji traže namještenje kod većih šum.
posjednika, bolje izobraze za svoju službu, nego što je to u nas dosele
bilo moguće. Opetovano čuo se je prigovor od strane većih šumo-posjednika,
naročito erara i imov. obćinš., da lugarsko osoblje, koje se namješta,
većinom ne ima one spreme, koju bi imati moralo, da može svoju službu
u smislu postojećih propisa sasvim uspješno vršiti. Mislilo se je tomu
doskočiti ustrojenjem lugarnica ili bar držanjem lugarskih tečajeva, kako
je to i u inim drugim zemljama običajno. Medjutim poČeo se je već
prošle godine sasvim privatno baviti podukom onih koji se kane posvetiti
lugarskoj službi, gosp P. A g j i ć, umirovljeni kot. šumar II. banske
imovne obćine u Topuskom. G. P. Agjić zamolio je ove godine vis. kr.
zemalj. vladu, da mu dozvoli obdržavati tečaj za naobrazbu lugara u Topuskom,
a visokoista podielila mu je svojim riešenjem od 22. listopada


t. g. br. 24.314 dozvolu, da takav privatni tečaj otvoriti može. Mi sa
zadovoljstvom pozdravljamo ovaj tečaj, jer je njim doista doskočeno jednoj
od pravih potreba na polju našega šumarstva i želimo mu, da se
održi i donese one plodove, kojima se od njega nadamo; preporučujemo
ujedno taj tečaj ne samo onima, koji se u njem izobraziti žele, već i
svim onim većim šumoposjeđnieima, e da bi podieljivanjem podpora omogućili
pojedincima, da taj tečaj polaziti mogu. — Potanje o tom tečaju
donosimo u prilogu k ovom broju: „Lugarskom viestniku".
Zlatni bor. U Srbiji, okrugu Užičkom, srezu zlatiborskom nalazi
se bor, (crni), kojega su četinje od polovice žute.


Ovo mora da je neka bolest, ali je čudnovato, da se taj bor tako
dugo nalazi tamo, da je po njem prozvana šuma „Zlatibor", i cio srez
jZlatiborski".


Na njemu se ne primjećuje, da je počeo trunuti nego izgleda sasma
zdrav, a narod u praznovjerju vjeruje, da tko bi taj bor posjekao, da