DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 622 -
Sve države nekako osjećaju potrebu zaStititi svoju narodnu privredu
a na čelu je tomu pokretu Njemačka. Agrarci u Njemačkoj po gotovo
pregnuše, da zaštite svoje domaće proizvode gospodarstva i šumarstva
ogromnim! zaštitnimi carinami. Upravo je počela u Njemačkoj raz^prava


o novom carinskom cieniku, koji će se u velike dojmiti i naših privrednih
prilika. Pitanje je, ne će li se iz sveg tog izleći možda carinski rat
izmedju glavnih evropskih država, koji bi bio kadar nanieti ljutih rana
svekolikom evropskom narodnom gospodarstvu. Nadamo se medjutim, da
će se i u Njemačkoj naći elemenata, koji ne će agrareem dozvoliti, da
njihove želje — bar u eielosti — postanu zakonom.
Zaključujuć ovaj kratki osvrt na prilike drvarskoga tržišta, spomenut
nam je ipak veliku prodaju revirah „Orljak" i ,Desićevo", o kojoj
je velikoj prodaji već u zadnjem izvještaju govora bilo. Pošto je dražba i
na dne 18. pr. mj. bezuspješnom ostala, raspisana je na brzo iza toga
na 29. pr. mj. nova dražba. 0 toj dražbi mnogi naši, a i strani drvotržci
nisu obaviešteni bili, stoga da se oni obratiše predstavkom na
preuzv. gosp. ministra za poljodjelstvo, neka bi tu dražbu obustavio.
Kako novine tih interesenta javljaju, Njegova se je preuzvišenost toj molbi
odazvala i dražbu sistirala. Kada bi se ta dražba imala obaviti nije nam
za sada poznato, nu spominjemo samo, da je uzvitlala mnogo prašine u
krugovima drvotržaca.


Različite viesti.


Slušačice na Tisokim školama nisu više riedke, pa je i za zagrebačku
univerzu nedavno izašla naredba vis. kr. zem. vlade, kojom se to
pitanje riešava. Nu i na c. kr. visoku školu za zemljotežtvo u Beču
upisati se je htjela neka Ruskinja kao redovita slašačica za gospodarstvo.
Ministarstvo joj je medjutim dozvolilo da ta predavanja samo kao gost
polaziti smije, dok se to pitanje u obće ne rieši.


Državni ispit za samostalno rodjenje šumskoi?a gospodarstva
u jesenskom roku o. g. nije se uslied naredbe vis. kr. zemalj. vlade obdržavao,
a kao razlog navadja se premaleni broj kandidata, koji se je
za taj ispit prijavio.


t Uobert pl. Deran. Kod zaključka lista doznajemo, da je u Vrbanji
u Slavoniji umro kr. nadšumarnik u m. Robert pl. Devan bivši
upravitelj kr. nadšumarskoga ureda u Vinkovcih. „Lahka mu zemlja!"


Ovogodišnja skupština hrr.-slav. šumarskoga družtva obdržavat
će se 29. o. mj. u Zagrebu. Poziv k ovoj skupštini prileži ovom
broju našega lista u smislu zaključka sjednice družtv. upravnoga od