DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 621 —


način hvatanja leptira, njihovih gusjenica i postupka kako se one od.
hraniti mogu do vremena kad će se zakukuljiti. Neima sumnje, da će
ovdje sakupljena velika gradja naučnjakom u mnogom poslužiti moći.


^Bottger . Zolltarif und Weltmarktssorgen. Izašlo u Berlinu; ciena
1 K. 20 fil.


Rinne . Gesteinskunde fiir Teehniker, Bergingenieure u. Studierende
der Naturwissenschaften, Izašlo u Hannoveru kod braće Janecke.
Ciena 11 K.


Xaše novine, list za poljoprivredu, privredu i agrarnu politiku.
Izdaje poljoprivredni klub u Beogradu u Srbiji.


Prije po prilici četvrt godine počeo je ovaj list izlaziti kao dnevnik
a sad izlazi tri puta nedeljno, te mu je glavni zadatak, da doprinese
svoju k unapredjenju narodne privrede, naročito poljoprivrede. U listu — dobivamo
ga u zamjenu — razpravljaju se često vrlo zanimiva pitanja odnoseća
se i na šumarstvo. Držimo, da će taj list moći mnogo doprinieti
k tomu da se poljoprivreda u Srbiji digne, pa je kraj obilja političkih
časopisa, koji se kao i kod nas premalo osvrću na privredue prilike, izdavanjem
tih novina doskočeno pravoj potrebi.


Promet i trgovina.


Zbog znatnoga obsega, koji će i onako naš list ovoga mjeseca


imati — kao zaključni broj za god. 1901. — ne ćemo se ovaj puta upuš


tati u to, da potanje izviestimo o stanju našega drvarskoga tržišta,


naime, da detailno izviestimo o uspjehu dražba odnosno, da oglasujemo


nove dražbe. Ostavljamo to za sliedeći broj lista. Ipak nam se valja bar


obćenito osvrnuti na prilike, koje na našem drvarskom trgu momentano


vladaju.


Prodaje u našim hrasticima, kojima se je ove godine na želju drvo


tržaca mnogo ranije počelo, ipak još nisu dovršene; one se još nastav


ljaju. Ono što se kod prve dražbe nije prodati moglo, iznaša se ponovno


na prodaju, bilo uz prvotnu ili nešto sniženu iskličnu cienu. Prodaje se


sa raznom srećom. Nekoji se objekti dobro plaćaju a za neke nitko i


ne pita. Obćenito vriedi ipak ono, što smo već dosele opetovano ustvr


dili, naime, opaža se i na drvarskom tržištu trag obćenite gospodarske


depresije. Mnogi su to poricali, nu danas se na sveobću depresiju i naj


mjerodavniji krugovi tuže. Naglasio je to naročito i preuzv. gosp. kr.


ug. ministar financija, obrazlažue nedavno svoj godišnji ekspose; nagla


suju to i mnogi drugi, a u mnogim njemačkim državama pojavljuju se


i znatniji deficiti, jer faktični prihodi ne dosegoše visinu preliminiranih.