DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 38     <-- 38 -->        PDF

-^ 620 —


2. namjestiti pomoćnoga asistenta, za sastavljanje detailuog kataloga,
pisanje napisa, finije radnje u muzeju itd.
3. ložiti zimi muzealne prostorije;
4. skrbiti se za kompletiranje muzealne zbirke i konserviranje itd.
Trošak ad 1. iznosio bi oko 1000 K., ad 2. oko 360 K, ad 3. oko
150 K., ad 4, oko 500 K. ukupno oko 2000 K.
Tada bi se mogao muzej držati u najuzornijem redu, mogao bi biti
kao i prije svake nedjelje otvoren za obćinstvo a svakog ili bar svakog
drugog dana po podne pristupan slušačima kr. šumarske akademije, gdje
bi mogli po volji i po više sati izložke proučavati, a za to bi vrieme
muzealni sluga bezuvjetno u muzeju kao pazitelj fungirati morao.


Samo ovim načinom naš bi šum. muzej pođpunoma svojoj svrsi
odgovarao i ne bi se mogli stavljati prigovori, kakovi su se dosele već
i u javnosti čuli".


Zaključuje se, da se ustupi za to izabranom pododboru.
Nakon toga bude sjednica Zaključena a ovaj zapisnik u sjednici
uprav, odbora od 3. prosinca 1901. pročitan, ovjerovljen i podpisan.


A n d r i j a B o r o š i ć. ´ Marko grof Bombelles.


E. Slapničar. I. Partaš.
Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Koč a Gj. nadšumar. Prilog fauni leptira Hrvatske i Slavonije.
Napose štampano iz „Glasnika brv. naravoslovnoga đružtva". Godina


XIII. br. 1—3. Izašlo u Zagrebu tiskom kr. zemaljske tiskare a nakladom
družtva.
G. pisac — naš domaći stručnjak — velikim je trudom od više
godina a ponešto uz pripomoć nekih prijatelja sabrao sve vrsti leptira, —
ogromnu većinu sam ih je uhvatio ili odhranio od pohvatanih gusjenica
— Hrvatske i Slavonije, naročito u kraju vinkovačkom u kojem službuje
a dobrim dielom i u kraju požeškom, kud je po službenom poslu
češće zalazio U toj se knjizi nalazi spomenutih 732 vrsti, uz naznaku,
kad su nadjeni ili na kojem se bilju, grmlju ili drveću nalaze. Ima tu
mnogo takovih vrsti, kojih način života još i u nijednom stranom djelu
opisan nije, a to u veliko diže vriednost i važnost ove radnje u koju
je uložen trud od mnogo i mnogo godina. Ovo je djelo od osobite važnosti
za biologiju lepidoptera i to ne samo za nas, već i za ostali naučni
sviet, koji se biologijom lepidoptera bavi. Zanimiv je i uvod g. pisca,
koji u tomu uvodu razna svoja opažanja iznaša, naročito obzirom na