DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 37     <-- 37 -->        PDF

— 619 —


gosp. kr. odsj. savj. F. Zikmunđovsky-a, družt. tajnika A. Borošića i
člana prof. I. Partaša, koji će imati predmet proučiti, staviti se u doticaj
sa mjerodavnim faktorima i nakon toga svoje predloge staviti.


4. Konačno predlaže I. družtv. podpredsjednik velem. gosp. F. Zikmundovsky,
da se obzirom na polemiku, koja je izazvana u novinah i
,Šum. listu" po družtvenom članu g. V. Dojkoviću, izabere posebni pododbor,
koji bi imao izpitati, da li se družtv. pravila ne bi imala u tom
smislu nadopuniti, da se važniji predloži ili takovi, koji iziskuju razpravu
(debatu) gg. skupštinara, imaju za skupštinu pismeno i obrazloženo
podnieti, dočim da u samoj skupštini skupštinari imaju pravo stavljati
ustmene predloge samo u tečaju razprave o onih predmetih, koji
se nalaze ne dnevnom redu.
Upravljajući odbor usvaja ovaj predlog i izabire u taj pododbor


II. družtv. podpređsjednika velem. g. Josipa Havasa, te članove p. n. gg.
R. Fischbacha i D. Laksara.
II. Član upr. odbora D. Trotzer stavlja sliedeće predloge :
1) da se naredbe kr. zem. vlade, koje se obično tiskaju u „Sum.
listu", tiskaju u buduće na posebnom arku i prilože dotičnom broju
,Sum. lista".


Tekom usljed toga povedene rasprave, stavlja II. družt. podpredsjednik
velem. g. J. Havas protupredlog, neka se naredbe tiskaju kao i
dosele u „Šum. listu´´, no neka se svake godine skupno otisnu i dotični
svezak priloži „Šum. listu".


Upravljajući odbor zaključuje, da se prihvati protupredlog družtv.
podpređsjednika velem. g. J. Havasa.


2) da se kr. zem. vlada posebnim podneskom zamoli, neka bi izvoljela
u svrku očuvanja šuma izdati na područne oblasti odredbu, da se
u buduće imaju šumske štete strožije prosuđjivati, obrazlažući ovu potrebu
sa nekoliko primjera iz vlastite prakse.


Upravni odbor zaključuje, da se ovaj predlog prihvati sa nadopunjkom
I. družtv. podpređsjednika velem. gosp. F. Zikmundovsky-a,
neka se vis. kr. zem. vlada podjedno zamoli, da se šumske štete po oblastima
doista i ućeruju.


3. Odbornik I. Partaš stavlja sliedeći predlog. :
,Podpisani kao družtv. muzealni povjerenik uslobodjuje se staviti
obzirom na družtv. šumarski muzej sliedeći predlog:
Da bude družtv. šum, muzej mogao doista podpunoma odgovarati
svojoj svrsi, koli naproti obćinstvu toli naproti slušačem kr. šumarske
akademije, bilo bi nuždno :


1. namjestiti slugu, koji bi se gotovo izključivo oko muzeja zaposlio;