DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 616 —


za iznajmljene prostorije za kr. šumarsku akademiju, kao i odnosni odpis
kr. zem. vlade od 16. travnja 1901. br. 23.400.
Uzima se na znanje.


2. Čita se gradjevna dozvola, izdana po gradskom poglavarstvu u
Zagrebu glede adaptacije dvajuh stanova iznajmljenih kr. zemaljskom
eraru za proširenje kr. šum. akademije.
Prima se na znanje.


3 Tajnik čita preinačeni najamni ugovor, sklopit se imajući sa
zem. erarom glede iznajmljenja od daljna 2 stana za proširenje kr. šum.
akademije.


Ugovor se prihvaća, te ga podjedno podpisuju u tu svrhu izabrani
i u ugovoru navedeni zastupnici družtva.


4.
Predlaže se na pretres poziv družtva za poljepšanje grada Petrinje,
glede pristupa hrv.-slav. šum. družtva kao člana.
Ne može se pozivu odazvati.


5. Čita se poziv kranjsko-primorskog šumarskog družtva za prisustvovanje
k glavnoj skupštini, koja je obdržavana 4. svibnja 1901. i podjedno
izvjećuje, da je družtveno predsjedničtvo zamolilo c. kr. šum. nadsavjetnika
i zem. šum. nadzornika Vaclava Golla u Ljubljani, da na toj
skupštini zastupa hrv.-slav. šum. društvo.
Uzima se na znanje.


6. Velimir pl. K6r6skenyi, družtveni stipendista na kr. šum. akademiji,
moli za isplatu svote od 80 K. u svrhu nabave naučnih knjiga.
Pošto je za to u proračunu skrbljeno, a i dekanat mudroslovnog
fakulteta ovu molbu zagovara, zaključuje se, da se istoj udovolji i stipendisti
Velimiru pl. K6roskenyi-u isplati svota od 80 K.


7.
Družtveni tajnik izvješćuje, da su prijavljeni neki novi članovi
II.
r. i to prijavio je:
1.
kr. našumarski ured u Vinkoveih ... . 33 lugara
2. kr. državna šumarija u" Vojniću 2 „
3.. okružni šumar Josip Schmidt 4 „
4.
konačno se je prijavio za člana Josip
Arambaisa lugar u Drenovcu 1 „
Ukupno .. . 40 članova.
Upravljajuči odbor prima navedene lugare za članove II. razreda.
Točk a 3. Razprava glede obđržavanja ovogodišnje redovite glavne


skupštine.


Družtveni tajnik izvješćuje, da je I. redovita glavna skupština hrv.
slav. šumarskoga društva obdržavana na dne 14. listopada g. 1876., pak
pošto se ove godine namiruje 2,5. godišnjica obstanka družtva, to predlaže,
da se glavna skupština obdržava na dne 14. listopada t. g.