DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 615 —


marski vježbenik kod križevačke imovne obćine Lazar Vorkapi e za
podšumara II. klase u ćupriji, šumar, vježbenici kod petrovaradinske
imovne obćine Manojlo Divjak i Dušan Popović za podšumare


II. klase, prvi u Bajinoj Bašti, a drugi u Golubcu, kr. žup. šumarski
vježbenik Dušan P a i ć, za podšumara III. klase u Kragujevcu, svršeni
slušatelj šumarstva Dušan C v e t i 6, za podšumara IV. klase na Avali
i svršeni slušatelj šumarstva Lazar Jovanovi ć za podšumara IV.
klase u Bajinoj Bašti.
t Šumarnik Bogoslav llajek preminuo je dne 16. pr. mj. nenadano
nakon kratke i teške bolesti u dobi od 58 godina. Blagopokojni
šumarnik Bogoslav Hajek bio je mnogogodišnji upravitelj šumarsko-gospodarstvenog
ureda imovne obćine križevačke, te si je osobito za mladjih
dana stekao znatnih zasluga oko pomnog pošumjivanja sjefiina i čistina
kod ove imovne obćine, te je kao takav i odlikovan zlatnim krstom za
zasluge; bio je ne samo jedan od najstarijih članova našega društva^ već i
mnogo godina član našega društvenoga upravnoga odbora; obnašao je
i druge počastne službe, tako je bio i gradskim zastupnikom grada Belovara,
gdje je mnogo godina služio i gdje ga je smrt zatekla, pa je dne


18. pr. mj. uz veliko saučešće na tamošnjem groblju i pokopan. Pokojnik,
rodom Ceh, našao je u Hrvatskoj novu domovinu kojoj se je
sasvim priljubio. „Slava mu a bila mu lahka hrvatska zemljica".
Družtvene viesti.


Zapisnik sjednice upr. odbora lirv.-slav. šumarskoga družtra,
obdržavane dne 19. rujna 1901. u družtvenih prostorijah „Šumarskoga
doma" u Zagrebu, pod predsjedanjem družtv. predsjednika Presv. gosp.
Marka Bombellesa, te u prisutnosti družtvenih podpredsjednika Velem.
gg : kr. odsječnog savjetnika zem. vlade Ferde Zikmundovsky-a i kr.
šum. ravnatelja J. Havasa, te p. n. gg. odbornika: B. Hajeka, M. de
Bone, D. Laksara, I. Partaša, A. Kerna, Stj. Frkića, D. Trotzera, V. Benaka,
E Slapničara, blagajnika L. Šipeka i tajnika A. Borošića.


Predmetiviećanja:


Točka 1. Čitanje zapisnika minule sjednice od 27. ožujka 1901.
Nakon pročitanja bude zapisnik bez primjedbe ovjerovljen po p. n.
gg. odbornicima D. Laksaru i M. đe Boni.
Točk a 2. Riešenje tekućih predmeta:


1. Tajnik čita izvještaj predsjedničtva družtva od 1. travnja 1901.
br. 13. podnesen kr. zem. vladi u predmetu preinake najamnog ugovora