DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 32     <-- 32 -->        PDF

— 614 —


pusti kras za kojih 20 godina podpunoma pošumljen a blagostanje
pučanstva i ove malene krunovine, koja zaprema samo
blizu 3000 Dklm., postavljeno na sjegurniju podlogu. Pučanstvo,
koje se je prije radnjam oko pošumljenja tih golieti
protivilo, uvidilo je sad velike koristi od toga, te radnje podupire
i samo žali, da se njimi već u starije vrieme počelo nije. Najvećih
si je zasluga stekao oko svih tih radnja predsjednik povjerenstva
za pošumljenje, vrli otačbenik, nedavno preminuli
grof Cor on ini, poznat sa svog djelovanja na političkom polju,
koji je od ustrojstva povjerenstva g. 1884. pa sve do svoje
smrti ovu čast obnašao. Uz njega stekoše si velikih zasluga
od šumarske strane za te radnje bivši zemalj. šum. nadzornik
a sada dvorski savjetnik H. vitez Gruttenberg i sadanji šumarski
nadzornik J. Puc i eh.


Nastojat će mo, da što prije donesemo izvještaj o radnjama
na našem krasu.


Osobne viesti.


Odlikovanje. Njegovo c. i kr. apostol. Veličanstvo blagoizvolilo
je podieliti vlastelinskom nadšumaru u Dolj. Miholjcu Stjepanu M a t o 1n
i k u u priznanje njegovog mnogogodišnjeg službovanja kod istog vlastelinstva
zlatni krst za zasluge. , čestitamo".


Imenovanja. Ban kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obnašao
je imenovati: kr. šumar, vježbenika kod kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske
vlade, odjela za unut. poslove, Svetozaz,a RadojSića , šumar,
vježbenikom kod imovne obćine petrovaradinske, nadalje šumar, tehničkoga
dnevničara Ivana Milkovića , šumarskim vježbenikom kod im.
obćine otočke, konačno abituriente kr. šumar, akademije Andriju Petra č
i ć a i Vašu Vučković a šumarskim vježbenicima kod kr. zem. vlade,
odjela za unutarnje poslove.
Prešli u državnu službu kraljevine Srbije: Od
naših mladjih stručnjaka, koji su većinom i članovi našega šumarskoga
družtva, postavljeni su u državnoj službi Srbije: vlastelinski šumar Josip
Silvester , okružnim šumarom u Kragujevcu, bivši kr. kot. šumar i
civilni mjernik Jaroslav pl. Š u g h za podšumara I. klase u Krusevcu, šu