DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 31     <-- 31 -->        PDF

— 613
U godini U razdoblju
Predmet 1900. 1884—1900.
kruna. kruna
Izdatci


1. Nabava i izvlastba
zemljišta .. . — 3.710"63
2. Pošumljivanje
20.682´67 252.868-96
3. Podizanje suhozidova
1.084´15 18.064-57
4. Uzdržavanje biljevišta
3.440-71 52-056-92
5. Nabava orudja
— 59-48
6. Nadzor
4.454-98 42.680-38
7. Kataster pošumljenja
— 1.584-44
8. Troškovi povjerenstva
165-28 3.030-26
9. Uredski troškovi
178-16 2.273-45
10. Nagrade
605-00 6-349-—
11.
Razni izdatci 886-84 4.635-72
ukupno . . . 31.497-79 387.312-81
U svrhu da se osjegura povremeni oprost od poreza onih
čestica koje će se pošumiti, poduzelo je povjerenstvo nuždne
korake kod c. kr. ministarstva za poljoprivredu. Ovo u svrhu,
da se poluči provedba naredbe od 2. kolovoza 1900. br. 36.250
po kojoj se trajne promjene u šumskoj kulturi u zemljarinskom
katastru u smislu zakona od 12. srpnja 1896. (L. Gr. B. br. 121)
od g. 1901. dalje u obzir uzeti imadu sve do vremena, gdje
će se konačno odlučiti kakov će se oprost od poreza takovim
šumama dati. O tom vode se jur pregovori medju nadležnimi
faktori. Na podnesak odgovorilo je c. kr ministarstvo za poljoprivredu
predhodno, da će se sadržaj podneska kod razprava
u pretres uzeti. Bilo bi poželjno da se ovo pitanje, koje je od
tolike važnosti po daljni tečaj pošumljivanja, što prije i povoljnije
rieši«.


Tako je evo i ovoj krunovini pitanje oko pošumljenja
krasa na pola riešeno, jer je oko polovice sveg krasa već pošumljeno.
Budu li radnje — o čem ne ima sumnje — tako
napredovale kao što zadnjih godina napreduju, bit će čitav