DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 30     <-- 30 -->        PDF

- 612


nopovlastnog sabiranja rujeviue, 2 slučaja u kojim je propušteno
podžinjanje trave zbog pogibelji od požara i 2 slučaja
u kojim je propušteno tamanjenje zareznika.


Kataster pošumljena je već sasvim dovršen, pa će se je
dino možda kakova neznatna promjena u njem provesti. Početkom
godine unesene su pravovaljano u taj kataster na temelju
§. 5. zakona od 9. prosinca 1883. (L. G. BI. br. 13
za 1884) sliedeće površine: obćinske u iznosu od 6051*38 ha.,
šumskoga erara u iznosu od 168*14 ha., privatnika u iznosu
od 2017-18 ha., same zaklade za pošumljenje 5 ´^9 ha., dakle
ukupno 8242-48 ha.


Ove površine umnožale su se za 0-124 ha., dočim je odpalo
10-86 ha., stog je koncem godine odpalo 10-736 ha., a
po tom preostalo 8231.75 ha. Glasom službenog izkaza pošumljena
je dosele umjetno površina od 2837-24 ha.; a još prije
nego li je postavljeno povjerenstvo, pošumljeno je uz pripomoć
države i povučeno u kataster pošumljenja 487-63 ha., koja
se površina danas samo njeguje, to dakle sada ukupno stanje
umjetno pošumljenih kraških kultura iznosi 3324-87 ha. a
ima se još pošumiti 4.906-88 ha.


Povjerenstvo za pošumljenje imalo je u g. 1900. odnosno
za vrieme cielog ovog obstanka od 1884. do uključivo 1900.
primitaka i izdataka kako sliedi:


U godini U razdoblju
Predmet 1900. 1884—1900.
kruna kruna


Prihodi


1. Državna podpora
24.000 322,500
2. Zemaljska podpora
6.000 52.700
3. Kama^ uložene blagajničke zalihe . 161-03 3.554-29
4.
Kazni prihodi 180*84 12.689-54
ukupno . . . 30.341-87 391-243-83