DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 29     <-- 29 -->        PDF

- 611 —
Sjeme parolini-bora dalo je povjerenstvo sakupljati u 15
god. starim nasadima te vrsti drva u obdini Zdrausina; ostalo
sjeme, izim jelovog sjemena, kupljeno je. Uspjeh sjetve zasvjedočava,
da je ovo sjeme parolini-bora od vrlo dobre kakvoće.


Iz gornjih množina sjemena uzgojene su tečajem g. 1900.
sliedeće množine biljka : 3,140.000 crnog bora, 50.000 parolini-
bora, 8000 Pinus Thunbergii, 200.000 smreka, 160.960
Larix leptolepis, 4.000 običnog ariša, 11.550 crne jalše, ukupno
dakle 3.431.060 kom. biljka, od kojih se samo one crne jalše
i parolini-bora kao jednogodišnje za pošumljenje rabe.


Starije biljke napredovale su u šumskim vrtovima tečajem
ciele godine vrlo liepo, nu ne može se to redi za one
koje su istom niknule, a s razloga, što je sjetva sbog nezgodnog
vremena tekar kasno obavljena, pa se i niknule biljke ne mogoše
onako liepo razvijati kao obično. Prekomjerne kiše i nekoji
puta vrlo hladno vrieme sprečavalo je napredovanje biljka
u proljede, a odma na to došlo je vruće ljeto i tromjesečna
suša. U novoosnovanom šumskom vrtu u Trnovi propale su
gotovo sve biljke ariševe, dočim su u starijem nu provizornom
šumskom vrtu, gdje je posijano sjeme japanskog ariša (Larix
leptolepis), mlade liljke liepo nikle i dobro se razvijale. U vrtu
kod Schonpassa nije sjeme zelene jalše (uzgaja se za više položaje)
ni niknulo. Ostale vrsti kao crni i parolini-bor pak smrekovo
sjeme dobro je niknulo, a mlade se biljčice liepo razvijale
u svim vrtovima. Da se sprieči infekcija po gribu Hjsterium
macrosporum, koji se je mjestimično pojavio, čitavo se je bi-
Ijevište u Gorici 1%% rastopinom vapna i modre galice poštrcalo,
koji je postupak doista i koristio. Od zareznika stradali
su uešto jače jedino šumski vrtovi u Gorici i Schonpassu i to
samo od vrlaca. Vrlci hvatali su se u ukopane lonce.


Ukupni trošak šumarskoga nadzora stojao je 4455 kruna.
Od strane šumarskog osoblja države i samoga povjerestva
prijavljen je tečajem god. 1900. u svem 41 slučaj šumskih
prekršaja. Od toga ima 12 slučajeva nepovlastne sječe, 14 nepovlastne
paše, 9 slučajeva nepovlastne košnje trave, 2 slučaja