DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 27     <-- 27 -->        PDF

— 609 —


Još su znatnije štete na boru. Kad lovci i psi prolaze kroz
branjevine mnogo se griča odroni, šatre i zatrpa mlade biljke,
a i suhozidovi se prelaženjem lovaca ruše. Da se te štete u
buduće preprieče, našlo se je povjerenstvo ponukanim upraviti
na zemalj. odbor molbu, da se §. 53. lov. zakona od g. 1896.
na toliko preinači, da budu i mladi nasadi, kao i mnoge poljske
rastline prije žetve, zakonom zaštićene tako, da se u njih ne
bude smjelo loviti dok većina biljlfa ne dosegne bar visinu
od 25 cm. Ova umjerena zaštita ne će lovstvu mnogo smetati,
jer spomenutu visinu dostignu biljke već nakon četiri godine,
pa uzev, da se godimice kojih 200 ha. kultivira, ograničit će
se slobodan lov samo na površini od kojih 800 ha. koja je
površina raztrešena po svih 96 poreznih obćina.


Suhozidi (gromače), podigli su se samo oko osam branjevina
u ukupnoj duljini od 3631 met. — visoki su od Y..—1 ™a
debeli samo 60 cm. -— subvencijom od 1040 K. Nadalje je za
popravke već postojećih suhozida izdano u obćinama Duino i
Medeazza 43 K.; dakle od strane zaklade potrošeno u svem
samo 1084 K.


U obće se je do sele iz sredstava zaklade za pošumljenje
izdalo za suhozide, 44.522 t-k. metra, 17.920 K; za popravak
istih 145 kruna; dakle ukupno 18064 kruna.


K ovoj zakladi doprinesla je c. k. povlašt. južna željeznica
za podizanje obranbenih suhozida uz njezine pruge, da
se preprieče požari, koje prouzročuju frcajuće iskre iz lokomotiva,
2.436 kruna.


Gdje je nuždno providjene su nove kulture, koje nisu


ogradjene, zagajnimi znakovi ili su takovi nadopunjeni.


Najbolje sredstvo za obranu od požara, koji nastaju izvan
branjeviua ili u kojem kutu iste, jesu suhozidi. S tog razloga
nastoji se podići što više takovih suhozida. Osim toga mnogo
hasne nezasadjene 5 —10 met. široke pruge, koje se i od trave
svagda čisto držati moraju. Njima se onemogućuju daljnje
širenje požara, odnosno omogućuje, da se oni laglje trnu. —
Osim toga skrbilo se je povjerenstvo, da se provedu i sjegur