DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1901 str. 24     <-- 24 -->        PDF

— 606 —


0 pošumljenju krasa u području Gorice i Gradiške.


Radnje oko pošumljenja kra šau austrijskim zemljama vrlo
liepo napreduju, pa je naročito o pošumljivanju krasa u Kranjskoj
već ove godine u posebnom. članku u našem listu govora bilo.
O pošumljenju krasa u području Gorice i Gradiške izašao je
nedavno uvodni članak u »Oesterreichische Forst- u. Jagdzeitung
« kojega u prevodu donosimo, jer držimo, da će naše
stručare u mnogom zanimati moći. Isti glasi:


»Iz izvješća povjerenstva za pošumljen je krasa u području
poknežene grofovije Gorice i Gradiške za g. 1900. razabiremo
medju ostalim sliedeće:


Proljetnim radnjama oko pošumljenja počelo se je u kotaru
Gorice i Gradiške već koncem siečnja ; u kotaru Sesana
pako početkom ožujka. Uslied sniežnih mećava morale su se
radnje u ožujku na dulje vremena prekinuti, nu ipak su sve
radnje do konca svibnja dovršene. Za trajanja radnje bilo je
vrieme kišovito i povoljno, dapače neko vrieme i prehladno.
Iza toga naglo je u kotaru Goričkom i Gradiškom zavladala
velika vrućina, a kiše nije bilo tri mjeseca, stog je na južnim
obroncima do TC/o biljka uginulo. Na sjev. obroncima bilo je
bolje, ipak je 40°/o biljka propalo (prošle godine samo 25%)
To je najveći gubitak do seJe u obće. U kotaru Sesana propalo
je samo 23% (pr. god. 277o) biljka. Ovaj povoljni uspjeh
pripisati je samo zgodnim kišama.


Ove se je godine na nekim mjestima i u jesen sadilo,
gdje se sbog pomanjkanja radnika nije u proljeće radnja obaviti
mogla. Ove su kulture dobro prezimile. Sadnje na krpe
izvedene sjemenjem crnog i primorskog bora, pak parolinskog
bora većinom su propale. Bili su ti samo pokusi.


Na novo se je pošumila površina od 216´/« hektara (pr.
god. do 191 ha.) a potrošeno je za to 1,854.100 biljka (pr.
god. 1,653.100 kom.) i 8 kg. sjemena crnog bora. Za popravak
starijih nasada potrošeno je 1,395.900 biljka i 2V2 kg.
sjemena (pr. god. 1,456.000 biljka),